Odbiór końcowy ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu

21 sierpnia odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Ciechanowcu”.

Zakres prac obejmował przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

 

Wartość robót budowlanych wyniosła 1 396 982,19 zł, z czego 735 628,71 tys. zł, to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą zadania była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu