Zakończenie prac remontowo - konserwatorskich elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu

Zakończono prace remontowe-konserwatorskie elewacji budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu.

Całkowita wartość projektu to 334 731,92 zł, z czego 177 847,35 zł stanowiły środki własne, zaś 156 884,57 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Prace remontowe trwały od stycznia do września 2020 roku i odbywały się pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. W ramach zadania wykonana została elewacja budynku. Ściany oczyszczono ze starych tynków i zmurszałych cegieł, pokryto tynkami renowacyjnymi i pomalowano. Dodatkowo zakupiono tablice informacyjne i elementy ekspozycyjno-wystawiennicze do wewnątrz i na zewnątrz budynku.

 

Zadanie „Wykonanie elewacji na budynku dawnej Synagogi w Ciechanowcu” było realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”. Wykonawcą inwestycji była firma „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą w Brykach.

 

fundusze strukturalne

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu