Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu

Zakończyły się prace przy rozbudowie ulicy Wojska Polskiego w Ciechanowcu. W ramach zadania przebudowano istniejący odcinek drogi gminnej Nr 108937B o łącznej długości 337 m.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej oraz chodnika z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i obrzeży betonowych, wykonanie zjazdów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i budowę oświetlenia drogowego.

 

Wartość inwestycji wyniosła 1 654 497,51 zł, z czego 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych stanowi kwota pozyskana z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace prowadziło konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” sp. z o. o. oraz Inżyniera Lądowa Bracia Jurczuk s.c.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu