Przekazanie placu budowy pod rozbudowę Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Dyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Łukasz Godlewski, 17 marca wzięli udział w oficjalnym przekazaniu placu budowy pod rozbudowę Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu.

Inwestycja została dofinansowana kwotą 1 000 000 zł z budżetu województwa podlaskiego. Wykonawcą robót jest firma MASTER Emil Borys. O wsparcie z budżetu województwa wnioskował Powiat Wysokomazowiecki - organ prowadzący placówkę.

 

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: rozbudowa i podniesienie internatu o jedną kondygnację, wykonanie poddasza użytkowego w miejsce obecnego stropodachu, powiększenie powierzchni internatu o 902,1 metrów kwadratowych, powiększenie bazy noclegowej dla młodzieży o 80 miejsc noclegowych, czyli do 170 miejsc, 2-3 osobowe pokoje z łazienkami dla uczniów, odnowienie całej elewacji zewnętrznej.

 

Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu kształci najwięcej uczniów spośród szkół ponadpodstawowych w powiecie wysokomazowieckim. Jako jedna z nielicznych w województwie podlaskim prowadzi certyfikowane klasy wojskowe. Ich uczniowie w większości pochodzą spoza terenu powiatu wysokomazowieckiego i korzystają z internatu. Modernizacja i rozbudowa bursy szkolnej podniesie standardy zakwaterowania, poprawi też estetykę budynku.

 

fot. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem