Zagospodarowanie terenu wokół zalewu - wnioski i propozycje do koncepcji

Od listopada 2020 roku trwają prace nad wykonaniem w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Ochrona różnorodności biologicznej na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca w mieście Ciechanowiec, w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach projektu „Promowanie ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej południowego Podlasia".

W rezultacie przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany teren wokół ciechanowieckiego zalewu, wyspa oraz tereny zalesione wokół stadionu. Ponadto powstaną m.in. nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje elementów małej architektury, tablice interaktywno-edukacyjne, wieża widokowa oraz nowe szlaki turystyczne.

 

Wykonawcą zadania jest firma Palmett Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych przewidziano na 30 czerwca 2022 roku. Teren opracowania obejmuje obszary znajdujące się na zalewem w Ciechanowcu, od północy ograniczone korytem rzeki Nurzec, południe wyznacza linia brzegowa zalewu biegnąca na zachód w kierunku kanału ulgi zalewu, łączącym się na zachodzie z nurtem rzeki głównej. Od wschodu granicę wyznacza ul. Łomżyńska. Obszar stanowi wyspa o numerze działek 1969/4, 1969/5, półwysep na działce nr 1971/5 oraz działka 1970 stanowiącą dojazd i ciąg komunikacyjny.

 

W załączeniu przedstawiamy wstępną koncepcję zagospodarowania. Opracowanie projektowe obejmuje następujące elementy:

 • utworzenie ścieżki z nawierzchni utwardzonej
 • utworzenie ścieżki na podestach z nawierzchnią drewnianą
 • budowa schodów i rampy dla niepełnosprawnych
 • oświetlenie ścieżek - 53 punkty świetlne
 • nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw
 • tablice z frezowaną mapą ścieżek dla osób niedowidzących
 • tablice informacyjne z treścią w formie alfabetu łacińskiego i alfabetem Braille’a
 • 3 tablice informacyjne z regulaminem
 • 4 tablice informacyjne platform widokowych
 • 4 tablice interaktywno-edukacyjne
 • 3 tablice interaktywno-edukacyjne z funkcją dźwiękową dla osób niepełnosprawnych
 • 19 tablic edukacyjnych
 • ogrodzenie
 • 38 ławek
 • 35 koszy na odpady
 • 2 parkingi rowerowe
 • parking z nawierzchni utwardzonej
 • budki lęgowe i hoteliki dla owadów
 • wieża widokowa
 • 2 lunety obserwacyjne (bez mechanizmu wrzutowego)
 • 3 platformy obserwacyjne
 • 13 słupków kierunkowych z oznakowaniem szlaków pieszych i rowerowych.

 

Tereny przeznaczone pod inwestycję charakteryzują się dużą różnorodnością ze względu na walory przyrodnicze oraz zmiennością profilu wysokościowego. Planowany przebieg pozwala na utworzenie ścieżki przyrodniczej, która ukaże główne walory terenów atrakcyjnych przyrodniczo zlokalizowanych na terenie Ciechanowca (zalew, wody płynące, tereny łąkowe, leśne) oraz pozwoli ukazać panoramę terenów Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Planowany przebieg ścieżki pozwoli na prowadzenie działalności edukacyjnej ukierunkowanej na działania demonstracyjne związane z kształtowaniem siedlisk dla tzw. gatunków „naturowych”.

 

Zachęcamy do składania uwag i propozycji do zaprezentowanej koncepcji. Uwagi i propozycje można zgłaszać do 16 maja 2021 r.:

 • osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1
 • przesłać:

- pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
- drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- faksem na nr: 86 277 10 66

 

pobierz