Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Sekretarz Gminy Anna Czapkowska wraz z przedstawicielami wszystkich samorządów powiatu wysokomazowieckiego uczestniczyli 28 maja w spotkaniu członków nowo utworzonego Partnerstwa Ziemia Wysokomazowiecka.

Celem partnerstwa jest m.in. wspólne rozwiązywanie problemów i skuteczne zabieganie o zewnętrzne środki finansowe.

 

Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Związku Miast Polskich, którzy pomagają w opracowaniu najlepszych strategii terytorialnych dla naszego obszaru.

 

Obecni na spotkaniu wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin z terenu powiatu wskazywali inspiracje i motywacje przystąpienia do partnerstwa, przewidywane korzyści płynące z jego utworzenia, najważniejsze dla każdego samorządu cele, a także kierunek rozwoju powiatu i gmin w dłuższej perspektywie czasowej. Większość samorządowców zawiązujących partnerstwo opowiedziała się za formułą stowarzyszenia, a za najważniejsze cele uznano m.in. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje, działania mające na celu rozwiązanie problemu wciąż drożejących kosztów usług komunalnych, rozwiązanie problemu bezpańskich psów czy wspomniane już wyludnianie się powiatu.

 

Inicjatorami utworzenia partnerstwa w ramach pilotażowego projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej byli Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko. Partnerami w tym przedsięwzięciu, poza Związkiem Miast Polskich są także Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

fot. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem