Przecięcie wstęgi otwierającej drogę gminną w Ciechanowczyku i odcinka ulicy Kuczyńskiej

W Ciechanowczyku, 27 sierpnia otworzono rozbudowaną drogę gminną nr 692 o długości 350 metrów. Wartość inwestycji wyniosła prawie 300 tys. zł, z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 175 tys. zł.

Drugie otwarcie tego dnia dotyczyło ul. Kuczyńskiej w Ciechanowcu, drogi nr 323. W tym przypadku wartość inwestycji to 205,5 tys. zł, zaś dofinansowanie ze środków ww. Funduszu - ponad 120 tys. zł.

 

W otwarciu uczestniczyli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, radni szczebla powiatowego i gminnego, sołtysi, mieszkańcy oraz przedstawiciele wykonawców robót budowlanych.

 

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechanowczyk obejmowała wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o łącznej długości 350m. Ogólna wartość zadania wyniosła 291 614,28 zł łącznie z nadzorem inwestorskim i tablicami informacyjnymi. Koszt kwalifikowalny - 290 384,28 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 174 230,57 zł, środki własne gminy kwalifikowalne - 116 153,71 zł, środki własne całkowite - 117 387,71 zł. Wykonawcą zadania była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Natomiast zakres prac na odcinku ulicy Kuczyńskiej w Ciechanowcu obejmował przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na kostkę brukową o łącznej długości 145 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Ogólna wartość zadania to suma 205 520,56 zł łącznie z nadzorem inwestorskim i tablicami informacyjnymi. Koszt kwalifikowalny - 200 723,56 zł, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 120 434,14 zł, środki własne gminy kwalifikowalne - 80 289,42 zł, środki własne całkowite - 85 086,42 zł. Wykonawcą zadania była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z z siedzibą w Małkini.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu