Rośnie kilometraż dróg asfaltowych w gminie Ciechanowiec. O drogi w Przybyszynie i Wojtkowicach-Glinnej wołano od dawna. Inwestycje mogły zostać zrealizowane dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg, który pokrył ponad połowę kosztów.

Łączny koszt obu inwestycji to ponad 1,6 mln złotych.

W otwarciu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego oraz mieszkańcy.

 

Rozbudowa drogi gminnej nr 108885B w miejscowości Wojtkowice Glinna

Zadanie zrealizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt ogólny zadania – 716.881,63 zł

Dofinansowanie : 313.338,52 zł.  

Środki własne:  403.543,11 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 183

17-100 Bielsk Podlaski

 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn

Zadanie realizowane jest w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Koszt ogólny zadania - 903 867,87 zł.

Dofinansowanie: 519.693,64 zł.   

Środki własne: 384 174,23 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie