20 października odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego publicznego żłobka w gminie Ciechanowiec. Akademia Odkrywców –Żłobek Miejski w Ciechanowcu  objął opieką 43 dzieci w wieku do lat 3.

Żłobek powstał po przebudowie części parteru budynku szkoły podstawowej. Znajdują się tam m.in. sale zabaw, sale do leżakowania, łazienki, pomieszczenie socjalne oraz stołówka. Przed budynkiem utworzono także plac zabaw.

W otwarciu uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Aleksandra Szczudło, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, radni szczebla powiatowego i gminnego, rodzice żłobkowiczów oraz przedstawiciele wykonawców robót budowlanych.

Zadanie pn. „Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka” zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z dwóch źródeł:

  1. w ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021

Koszt ogólny zadania – 1 285 909,78 zł

Dofinansowanie:  954 716,89 zł

Środki własne: 331 192,89 zł

  1. w ramach podpisanej w 2021 r. umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na dofinasowanie projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt ogólny zadania – 778 533,57 zł

Dofinansowanie:  661 083,57 zł

Środki własne: 117 450,00 zł

Wykonawcą inwestycji była firma  „JAN” Usługi Remontowo – Budowlane Janusz Jabłoński z miejscowości Bryki.

 

 

Fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu