Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego

W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej (8.06) wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz podpisał umowy z przedstawicielami samorządów na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”. Umowę w imieniu gminy Ciechanowiec sygnowały Sekretarz Gminy Anna Czapkowska oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Koc.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 9 532 zł na realizację zadania pod nazwą „Biesiaduj razem z nami. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Skórcu” realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich "Skórzeckie Perełki".

 

Dzięki dofinansowaniu Koło Gospodyń Wiejskich w Skórcu otrzyma piec konwekcyjno-parowy wraz z niezbędnym wyposażeniem, profesjonalną maszynkę do mielenia oraz solarną lampę ogrodową. Działalność Koła Gospodyń Wiejskich jest bardzo różnorodna. Jednym z jej aspektów jest przygotowywanie potraw regionalnych, którymi reprezentuje Gminę podczas uroczystości gminnych, jak również poza jej granicami. Zakup nowoczesnego pieca umożliwi KGW większą produkcję wytwarzanych produktów np. dżemów, pierogów, ciast czy innych przetworów.

 

To już piąta edycja programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dzięki dotacjom, w ciągu kilku lat mieszkańcy wsi w regionie zrealizowali kilkaset projektów. Głównym celem Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji innowacyjnej wsi, aktywizacja społeczności lokalnych oraz upowszechnienie i promocja koncepcji Smart Village w przestrzeni wiejskiej.

 

fot. Paweł Krukowski/UMWP