Laptopy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane!

1 sierpnia 2022 r. Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał 17 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca.

 

Stan pandemii pokazał, jak ważne są dziś kompetencje pozwalające swobodnie korzystać z cyfrowych narzędzi. Realnym odzwierciedleniem tej potrzeby było złożenie wniosku na pozyskanie środków na zakup laptopów w ramach programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR. Wniosek o grant przygotowała Kierownik Referatu Organizacyjnego Magdalena Kondraciuk. Aplikacja spotkała się z aprobatą oceniających - Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 65 000 zł w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

 

1 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu odbyło się uroczyste przekazanie laptopów. Sprzęt komputerowy wręczył Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki. Rodziny, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, otrzymały 17 laptopów w całości sfinansowanych z programu. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli na dogodną realizację obowiązków szkolnych przez uczniów w naszej gminie.

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu