Burmistrz Ciechanowca ogłasza nieograniczony, jednoetapowy, konkurs studialny na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Zamierzeniem władz miasta jest, by urządzona na nowo strefa wypoczynkowa stała się lokalną atrakcją zarówno w sezonie letnim, jak i dzięki nowemu programowi użytkowemu, przez cały rok. Termin składania prac upływa 30 listopada 2022 r.

 

Teren objęty Konkursem położony jest na obszarze miasta Ciechanowiec, na działce o numerze 1969/5. Obecnie jest obszarem zaniedbanym przestrzennie i funkcjonalnie. Potencjał obszaru opracowania konkursowego jest zdominowany przez funkcję turystyczną. Na obszarze objętym konkursem obecnie znajdują się pozostałości po dawnym ośrodku wypoczynkowym. Ze względu na zły stan techniczny tych obiektów, obszar objęty opracowaniem należy traktować jako niezagospodarowany oraz ująć w planach wyburzenie i rozbiórkę zabudowy.

 

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych studialnych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, które dla przyszłego projektanta terenu stanowić będą główną wytyczną architektoniczną do opracowania projektu nowego zagospodarowania, służącą poprawie estetyki, polepszeniu komfortu użytkowania oraz zwiększeniu dostępności dla wszystkich użytkowników przyszłego Aquaparku w Ciechanowcu. Celem konkursu jest także sformułowanie wytycznych do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnych dla przedmiotowej inwestycji lub sformułowanie wytycznych do opracowania planów miejscowych.

 

pobierz

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu