Otwarcie ulicy Podlaskiej, Spółdzielczej i Armii Krajowej w Ciechanowcu

16 września otwarto rozbudowane odcinki dróg gminnych: ul. Podlaska, ul. Spółdzielcza oraz ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączny koszt czterech inwestycji to ponad 11,6 mln złotych.

 

W otwarciu uczestniczyli Senator Jacek Bogucki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Radny Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego, wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy.

 

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Podlaska, długość 1,070 km
Koszt ogólny zadania łącznie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego: 5 800 680,16 zł

  • dofinansowanie 2 552 489,16 zł
  • środki własne 3 248 191,07 zł

Zadanie zrealizowane w ramach podpisanej w 2021 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. Wysokie Mazowieckie.

 

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Armii Krajowej w Ciechanowcu, długość 0,387 km
Koszt ogólny zadania łącznie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego: 2 486 504,29 zł

  • dofinansowanie 732 000 zł
  • środki własne 1 754 504,29 zł

Zadanie realizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonawca - Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Spółka Jawna Wołomin.

 

Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Spółdzielcza, długość - 764,37 m
Koszt ogólny zadania łącznie z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego: 3 403 610,93 zł

  • dofinansowanie: 784 248 zł
  • środki własne: 2 619 362,93 zł

Zadanie realizowane w ramach podpisanej w 2020 r. umowy o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wykonawca - Szpańscy Jerzy Jacek Dawid Czystość Spółka Jawna Wołomin.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu