30 września odbyło się otwarcie i podsumowania kolejnych dwóch dużych inwestycji, które w ostatnim czasie zostały zakończone na terenie naszego miasta.

Powstała wieża widokowa i zagospodarowano terenem wokół zalewu oraz zrewitalizowano parking znajdujący się przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Całkowita wartość wszystkich projektów to niemal 6 mln zł. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniosło w sumie prawie 3,2 mln zł.

 

W otwarciach uczestniczyli Poseł Na Sejm Aleksandra Łapiak, Zastępca Dyrektora w Departamencie Tożsamości Cyfrowej Anna Biała, Członek Zarządu Województwa Marek Malinowski,  Radny Województwa Jerzy Leszczyński, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Przewodnicząca Rady Powiatu Wysokomazowieckiego Dorota Łapiak, Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Bożena Grotowicz, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wysokiem Mazowieckiem Aldona Alkowska, ppłk Mirosław Dąbrowski Szef Wydziału Rekrutacji w Bielsku Podlaskim, ppłk Marcin Michalski dowódca 15 Batalionu Lekkiej Piechoty Dąbrowa Moczydły, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, a także przedstawiciele duchowieństwa, radni szczebla powiatowego i gminnego, wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy.

 

Zagospodarowanie terenu wokół Ciechanowieckiego Zalewu.

W 2020 roku decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego Gmina Ciechanowiec - lider projektu oraz gminy Perlejewo i Łapy otrzymały prawie 6,5 mln zł dofinansowania na ochronę zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

 

W ramach przedsięwzięcia w naszej gminie został zagospodarowany teren wokół ciechanowieckiego zalewu, wyspa oraz tereny zalesione wokół stadionu. Ponadto powstały nowe nasadzenia drzew i krzewów, instalacje elementów małej architektury, tablice interaktywno-edukacyjne, wieża widokowa oraz ścieżka edukacyjna. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5 245 842 zł, z czego 2 888.008,89 zł. to środki zewnętrzne pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wykonawcą zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” była firma Palmett Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

 

Rewitalizacja terenów przykościelnych z elementami zagospodarowania terenu i miejscami postojowymi

Projekt realizowany przez Księdza Dziekana Tadeusza Kryńskiego, proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 670 000 zł,  z czego 301 964,74 złotych stanowiły środki zewnętrzne pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”. 

 

Rewitalizacji został poddany obszar o łącznej powierzchni ok. 3 tys. m2, powstało 49 miejsc parkingowych oraz miejsce do rekreacji, z którego będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Wykonawcą zadania była firma Kris Bruk z siedzibą w Pułaziach.

 

018

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu / eWysMaz