Przekazanie umundurowania i sprzętu jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej Winna-Poświętna

W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu (3 listopada) odbyło się przekazanie umundurowania oraz sprzętu zakupionego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Winna-Poświętna.

W ramach dotacji z Samorządu Województwa Podlaskiego Gmina Ciechanowiec pozyskała środki w wysokości 27 000 zł na zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

 

Z pozyskanych środków zakupiono: 9 kompletów ubrań specjalnych, 3 pary butów gumowych, 3 hełmy, 3 pary rękawic pożarniczych, 3 komplety ubrań koszarowych 4-częściowych, 3 pary butów strażackich i 4 węże pożarnicze.

 

Łączna wartość przeznaczonych środków na realizację zadania wraz z wkładem własnym Gminy Ciechanowiec to 32 000 zł. Zakupiony sprzęt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa strażaków biorących bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu