Zakończenie przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu

12 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu, która rozpoczęła się na początku 2022 roku. 

W ramach inwestycji wyremontowano wszystkie piętra, zaadaptowano nieużytkowane dotąd poddasze, wykonano na nowo wszystkie instalacje oraz klimatyzację pomieszczeń i wyposażono budynek.

 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych oraz samorządowych, m.in. poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewa Feszler, zastępca dyrektora ds. Świadczeniobiorców i Służb Mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Agata Dyszkiewicz, starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Eugeniusz Święcki Burmistrz Ciechanowca, dziekan ciechanowiecki ks. Tadeusz Kryński, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego będący członkami Rady Społecznej Szpitala, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, pracownicy szpitala i inni zaproszeni goście.

 

Historia budynku sięga XVIII wieku, jako zespół obiektów klasztoru sióstr Szarytek i szpitala, ufundowany przez Ossolińskich. Od 1 czerwca 1975 r. funkcjonował w tym miejscu Szpital Rejonowy, a od 31 grudnia 2000 r. powstał 30 łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który 4 października 2005 r. został przekształcony w Zakład Opiekuńczo-Leczniczy.

 

W 2017 roku przeprowadzono renowację zewnętrznej, zabytkowej części obiektu. Inwestycja kosztowała ok. 700 tys. zł, na co samorząd otrzymał wsparcie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W 2022 roku przyszedł czas na remont wnętrza budynku. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln zł. Środki na remont pozyskał powiat wysokomazowiecki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Placówka prowadzi opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Zakład obecnie dysponuje 68 łóżkami.

 

fot. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem