Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu

29 sierpnia 2022 r. został ogłoszony konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięski Zespół Projektowy, który otrzyma nagrodę 10 tys. złotych.

Celem konkursu było uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która dla przyszłego projektanta terenu stanowić będzie główną wytyczną architektoniczną do opracowania projektu nowego zagospodarowania terenu dawnego ośrodka wypoczynkowego.

 

W wyznaczonym terminie składania prac wpłynęły dwie prace konkursowe. Zwycięski zespół projektowy tworzą mgr inż. arch. Elżbieta Deszczyńska i mgr inż. arch. Damian Tomczuk. Autorzy zaproponowali projekt nowoczesnego obiektu otoczonego zielenią, z otwartą przestrzenią, w którym płynnie przeplatają się funkcje rozrywkowe, sportowe, usługowe i administracyjne, a także gastronomiczne i noclegowe. Część basenowa będzie zadaszona i jednocześnie częściowo otwarta na otaczającą przestrzeń zewnętrzną, co w sprzyjających warunkach atmosferycznych będzie dodatkową atrakcją dla przyszłych klientów. Zaproponowane elementy architektury poprzez swoje kształty nawiązują do natury. Można w nich również odnaleźć inspiracje tradycyjnym budownictwem, a także nawiązania do współczesnej, okolicznej zabudowy - charakterystycznej kratowej konstrukcji wieży widokowej. Będzie to obiekt nowej generacji, jakiego w okolicy jeszcze nie ma.

 

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposób spójny z otoczeniem i istniejącą infrastrukturą. Teren przed budynkiem zagospodarowano zielenią niską, która poprzecinana jest dojściami pieszymi, przewidziano także drogę rowerową. Zaprojektowano również obiekty małej architektury m. in.: ławki, latarnie, kosze na śmieci, fontannę. Odwiedzający obiekt mogą także wypocząć aktywnie wykorzystując urządzenia infrastruktury sportowej zlokalizowane na zielonym dachu. W pozostałej części działki zaprojektowano park linowy, który umożliwi wykorzystanie istniejącego drzewostanu oraz jeszcze pełniejsze obcowanie z otaczającą naturą.

 

Zwycięska koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Aquaparku w Ciechanowcu

 

Druga praca konkursowa