6 lutego Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 rok.

Na drogi gminy Ciechanowiec przyznano 3 366 568,52 złotych dofinansowania, zaś ogólna wartość dofinansowanych inwestycji drogowych to 6 564 535 zł. Dodatkowo powiat wysokomazowiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 027 485,80 złotych (łączna wartość zadania 8 066 697,61 zł) z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna.

 

Dzięki rządowym środkom w gminie Ciechanowiec zostaną zrealizowane następujące inwestycje drogowe:

Drogi gminne:

  • przebudowa drogi gminnej nr 108880B na odcinku Przybyszyn - Malec
  • remont drogi gminnej Nr 108865B relacji Koce-Piskuły - Koce-Schaby
  • przebudowa drogi gminnej Nr 108873B w miejscowości Radziszewo-Króle

 

Drogi powiatowe:

  • przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę

 

Na liście rezerwowej znalazły się następujące inwestycje gminne:

  • przebudowa drogi nr ewid. 981 ul. Wińska w Ciechanowcu
  • przebudowa drogi gminnej ul. Ralkowa i do ul. Uszyńskiej w Ciechanowcu

Dokładny wykaz inwestycji znajduje się w załączonych tabelach.

 

W 2023 r. wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmie drogi gminne i powiatowe. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych w 2023 roku to 2,6 mld zł. Rządowe środki zostaną przekazane na powstanie i wyremontowanie tysięcy kilometrów dróg lokalnych.

 

informacja