Trzy jednostki OSP z powiatu wysokomazowieckiego, w tym Ochotnicza Straż Pożarna Ciechanowiec, otrzymają dofinansowania na zakup nowych wozów strażackich.

22 lutego sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki tym środkom do strażaków ochotników z całego kraju trafi 675 nowych pojazdów.

 

Do jednostek OSP trafi 180 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 417 średnich oraz 78 ciężkich. Nowe wozy trafią do 28 jednostek w województwie podlaskim, w tym do trzech z powiatu wysokomazowieckiego.

 

OSP Ciechanowiec oraz OSP Czyżew otrzymają dofinansowania na zakup ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych do swoich jednostek. Środki na nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy otrzyma OSP Klukowo.

 

Program „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” pozwala na dofinansowanie zakupu lekkich, średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, a także specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. Środki rozdysponowane m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwolą na zakup sprzętu i wyposażenia.
https://www.gov.pl/web/mswia/675-nowych-wozow-strazackich-dla-jednostek-osp-w-calym-kraju--konferencja-z-udzialem-wiceministra-macieja-wasika

fot. eWysMaz.pl

 

pobierz

Wykaz jednostek OSP i samochodów dla poszczególnych województw