Niemal 19 mln złotych na przebudowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu -umowa z wykonawcą podpisana

17 maja w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu podpisano umowę na wykonanie zadania "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu łącznie z usługami projektowymi - opracowania dokumentacji projektowej na podstawie dotychczasowej dokumentacji projektowej oraz OPZ".

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 18 982 849,21 zł. Wykonawcą zadania będzie firma INTERHALL Sp. z o.o. z Katowic.

 

Stadion Miejski w Ciechanowcu to obiekt sportowo-rekreacyjny zlokalizowany obok zalewu na rzece Nurzec. Jego budowa została ukończona w roku 1965. W skład kompleksu wchodzą: boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej 102,0 m x 68,0 m, bieżnia lekkoatletyczna długości 400,0 m o nawierzchni żużlowej (nienadająca się do użytku), stanowisko do rzutu dyskiem i młotem (krąg betonowy otoczony metalową siatką), stanowisko do rzutu oszczepem (bieżnia żużlowa), stanowisko do rzutu kulą (krąg betonowy z żużlowym polem do rzutów), stanowisko do skoku w dal (nienadające się do użytku), ogrodzenie płyty stadionu wewnętrzne (przęsła stalowe z kątownika wypełnione siatką, zamontowane na słupkach stalowych z bramą wjazdową i furtką wejściową), trybuny (ławki drewniane na cokołach betonowych, pierwotnie 350 miejsc, obecnie rozebrane w większości), ogrodzenie zewnętrzne (siatka metalowa), budynek socjalny (obiekt parterowy: szatnia gospodarzy, szatnia gości, pomieszczenie dla sędziów, korytarz, dwie łazienki).

 

Na chwilę obecną stadion jest użytkowany każdego dnia. Odbywają się na nim treningi i rozgrywki siedmiu drużyn piłkarskich: drużyny Żaka, Orlik, Młodzik, Trampkarz(drużyny Klubu Sportowego Unia Ciechanowiec), Junior Młodszy (drużyna CSP Unia 1976 Rotmistrz Pilecki) i Senior (drużyna CSP UNIA 1976 Ciechanowiec).
Dodatkowo na terenie stadionu odbywają się imprezy plenerowe np.. Noc Świętojańska.

 

Przebudowa Stadionu

Stadion Miejski w Ciechanowcu doczeka się planowanej przebudowy. Całkowity koszt inwestycji to 18 982 849,21 zł. Gmina Ciechanowiec pozyskała na ten cel 10 800 000 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Gmina zapewnia wkład własny w wysokości 8 182 849,21 zł.

 

W 2022 r odbyły się dwa przetargi, jednakże Gmina unieważniła postępowania ponieważ najniższa oferta za każdym razem przewyższała kwotę sfinansowania zamówienia, sięgająca 27 mln zł. W 2023 r odbył się kolejny przetarg. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma INTERHALL Sp. z o. o. która otrzymała maksymalną ilość punktów.

 

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego stadionu miejskiego w Ciechanowca, w tym m. in.:

 • rozbiórkę istniejącej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych wraz z podbudową
 • rozbiórkę placu wielofunkcyjnego o nawierzchni betonowej wraz z podbudową
 • rozbiórkę części ciągów pieszych wraz z podbudową
 • rozbiórkę istniejących trybun
 • rozbiórkę wyposażenia sportowego
 • rozbudowę z przebudową i nadbudową budynku sanitarno-szatniowego
 • przebudowę i rozbudowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
 • przebudowę i rozbudowę bieżni lekkoatletycznej okólnej 400 m oraz prostej sześciotorowej o dystansie 100 m o nawierzchni poliuretanowej
 • budowę trybun wraz z częściowym zadaszeniem
 • wykonanie wiat dla zawodników rezerwowych i trenerów
 • wykonanie nowych piłkochwytów o wysokości 6 m
 • wykonanie ogrodzenia płyty boiska, trybun, całego terenu sportowego wraz z bramą wjazdową
 • wykonanie instalacji odwadniającej teren
 • wykonanie oświetlenia boiska sportowego
 • wykonanie kanalizacji kablowej pod nagłośnienie obiektu
 • wykonanie kanalizacji kablowej pod monitoring
 • wykonanie niezbędnych skarp i murów oporowych
 • budowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych
 • montaż małej architektury
 • usunięcie/przebudowę istniejących oraz budowę nowych instalacji zewnętrznych, wewnętrznych oraz przyłączy: wodnego, kanalizacyjnego, elektroenergetycznego
 • wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu