Absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się 53. posiedzenie Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Radni przed głosowaniem, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok, ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

 

Przedłożony szczegółowy Raport o stanie gminy umożliwił radnym wgląd w sytuację gospodarczą i społeczną Ciechanowca i poddanie jej obiektywnej, opartej na faktach, ocenie. Burmistrz Eugeniusz Święcki podziękował za udzielone absolutorium i zaznaczył, że jest to efekt doskonałej współpracy z samorządami wyższych szczebli oraz sukces wielu osób i podmiotów, pracowników urzędu, w tym także mieszkańców miasta i gminy. Podziękował również Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz radnym Rady Miejskiej za współpracę. Jednocześnie wyraził nadzieję na dalsze, owocne współdziałanie.

 

009

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu