Podpisanie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą

29 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3035/12, obręb Ciechanowiec”.

Budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wiatracznej w Ciechanowcu, w którym zamieszka 36 rodzin, to znaczący krok w rozwoju gminy Ciechanowiec. Budowa bloku jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r.

 

Obecnie zasób mieszkaniowy gminy jest w stanie technicznym bardzo słabym, większość budynków wymaga remontu kapitalnego. Struktura wiekowa budynków należących do mieszkaniowego zasobu gminy Ciechanowiec wynosi średnio ok. 120 lat. Większość budynków pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Najmłodszy jest budynek w Winnej- Chrołach, który został zbudowany w 1970 roku.

 

W obecnej edycji programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego (na 2023 rok) dotacje zostały przyznane 25 gminom i spółkom samorządowym. Wśród tej 25-tki znalazła się gmina Ciechanowiec. 17 marca z rąk Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy Sekretarz Gminy Anna Czapkowska odebrała symboliczny czek na realizację inwestycji. Kwota otrzymanego wsparcia to 9 283 320,16 zł. Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to program, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Projekt budowlany opracowany przez mgr inż. arch. Pawła Myśliwca na realizację inwestycji został zatwierdzony decyzją Starosty Wysokomazowieckiego Nr 99/2022 z dnia 10 maja 2022 r. 17 kwietnia 2023 r. ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie inwestycji. W wyniku przeprowadzonej procedury zostało złożonych 5 ofert, w tym 1 oferta została wycofana przed terminem otwarcia. Spośród pozostałych 4 ofert 1 nie spełniała wymogów formalnych. Wykonawcą zadania będzie firma SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12 301 200,00 zł. W ramach realizacji inwestycji powstanie socjalny budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym z chodnikiem, pochylniami dla osób niepełnosprawnych, wiatą gospodarczą (śmietnik) oraz parkingiem na 10 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób o szczególnych potrzebach, przy ul. Wiatracznej w Ciechanowcu, na działce nr 3035/12 w Ciechanowcu.

 

Teren inwestycji znajduje się na południowo-wschodnich obrzeżach miasta. Powierzchnia działki wynosi 2 516 m2. Obecnie działka jest niezabudowana i nieutwardzona. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej z ulicy Wiatracznej. Przez teren inwestycji przebiega podziemna instalacja wodociągowa woD300 oraz naziemna linia średniego napięcia.

 

Realizacja inwestycji zakłada wykonanie między innymi: 36 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej od 29,36 m2 do 61,04 m2, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne, instalacja z.w. i c.w.u., w tym: instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja ogrzewania, wewnętrzna instalacja gazu, węzeł cieplny, armatura i osprzęt dla c.o., armatura i osprzęt dla c.w.u., instalacja gazu, wentylacja, kotłownia, komunikacja pozioma i pionowa, miejsca postojowe dla obsługi projektowanej inwestycji oraz zagospodarowanie terenu. Na terenie przy budynku zostanie wykonane oświetlenie dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych oraz wejść i dojść do budynku.

 

Nowy budynek mieszkalny zaprojektowano w formie prostej, zwartej bryły odpowiadającej ekonomicznemu charakterowi budownictwa komunalnego. Obiekt skomponowany z dwóch przylegających, lekko przesuniętych względem siebie, prostopadłościennych brył. W budynku zaprojektowano łącznie 36 lokali mieszkalnych o powierzchni od 29,36 m2 do 61,04 m2. Z klatki „A” dostępnych będzie 16 mieszkań, a z klatki „B” pozostałe 20. Lokale mieszkalne składać się będą z 1, 2 lub 3 pokoi. Każde z mieszkań posiadać będzie łazienkę, korytarz, kuchnię bądź aneks kuchenny oraz balkon. W projektowanym budynku nie będzie lokali użytkowych. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 692,8 m2, a powierzchnia użytkowa to 2328,56 m2.

 

Projektowany budynek i jego otoczenie przystosowane będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Na terenie wydzielono dwa oznaczone miejsca postojowe przeznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Chodniki przy budynku zostały zaprojektowane w taki sposób by zapewnić możliwie jak najłagodniejsze wejście do budynku. Bezpośrednio przed każdą z klatek znajdą się pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnętrzne pozbawione będą progów. Do poruszania się w pionie pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami przewidziano windy osobowe, po jednej na każdą z klatek. Tym samym wszystkie lokale mieszkalne dostępne będą dla osób niepełnosprawnych.

 

Budowa nowego budynku mieszkalnego pozwoli na zwiększenie dostępności mieszkań dla lokalnej społeczności. Wielu mieszkańców będzie miało możliwość znalezienia odpowiedniego i komfortowego miejsca do zamieszkania.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu