35 tys. zł z programu Aktywna tablica. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Łempicach

7 sierpnia w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki zawarł umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty Beatą Pietruszką na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Łączna wartość zadania to 43 750 zł, z czego 35 000 zł pochodzi z dofinansowania, zaś 8 750 zł to środki własne gminy Ciechanowiec.

 

W ramach zadania zostanie kupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne rozwijające szkolną infrastrukturę oraz kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

fot. Kuratorium Oświaty w Białymstoku