Droga na sówkę

11 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi gminnej w miejscowości Bujenka na odcinku o łącznej długości 1 792 m.

W otwarciu uczestniczyli m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele duchowieństwa, kierownicy i dyrektorzy jednostek oraz zaproszeni goście.

 

„Rozbudowa drogi gminnej Nr  108855B w miejscowości Bujenka”

  • Wartość rzeczowa zadania wyniosła 3 129 089,37 zł
  • Środki własne 2 264 655,20 zł
  • Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 846 292,87 zł.


Wykonawcą zadania była Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu