Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej na odcinku Kobusy - Łempice

14 sierpnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki zawarł umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobusy - Łempice” na działkach oznaczonych nr ewid. 159 obręb Kobusy i nr 1 obręb Łempice, o łącznej długości około 1 300 metrów.

Wartość kontraktu wynosi 712 237,85 złotych. Wykonawcą zadania jest firma KUNICCY Paweł Kunicki, Robert Kunicki spółka cywilna z Brańska. Planowany termin zakończenia realizacji robót wyznaczono na 10 października 2023 r.

 

Zakres rzeczowy robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją obejmuje: wykonanie robót ziemnych (wykopy i nasypy), wykonanie robót związanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów, remont istniejących przepustów, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni i zjazdów, wykonanie poboczy gruntowych, profilowanie skarp nasypu i oczyszczenie istniejących rowów oraz montaż oznakowania pionowego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu