Otwarcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie

1 września odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie. Prace remontowe współfinansowane były z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W otwarciu udział wzięli: Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, Radna Rady Powiatu Cecylia Szmurło, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, sołtysi gminy Ciechanowiec, uczniowie oraz nauczyciele i rodzice.

 

Remont szkoły wykonany został na pierwszym i drugim piętrze szkoły, piwnicy i klatkach schodowych. Polegał na częściowej wymianie stolarki drzwiowej w ścianach działowych i konstrukcyjnych, wymianie okładzin podłogowych na gresowe i wykładziny PCV, okładzin klatek schodowych, wykonaniu sufitów podwieszanych kasetonowych na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatów i pomieszczeń użytkowych, wymianie instalacji elektrycznej z lampami oświetleniowymi oraz wykonanie instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, częściowej wymianie parapetów, obudowie rur instalacyjnych i innych drobniejszych robót remontowych. Wykonano także wyjście na taras oraz mural z patronem szkoły w głównym wejściu. W ramach zadania wyremontowano także budynek gospodarczy przy szkole, wykonano roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty elewacyjne, roboty remontowe i renowacyjne.

 

Remont szkoły był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach dofinansowania zostały przeprowadzone remonty w dwóch szkołach podstawowych: w Ciechanowcu oraz w Łempicach.

 

Wykonawcą zadania była firma EUROMAX Krzysztof Rokicki z Szumowa, nadzór inwestorski pełnił WIKBUD Wiesław Kiśluk, projekt budowlany przygotował Krzysztof Tomczuk.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu