Kolejna droga dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie zrealizowana

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 4 września zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108873B w m. Radziszewo-Króle...o łącznej długości 407,5 m.”.

Wartość kontraktu wyceniona jest na kwotę 977 111,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2023 r.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej i utwardzonych poboczy z kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej, wstawienie obrzeży betonowych, remont istniejącego przepustu i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Wykonawcą zadania będzie firma KONKRUSZ Konrad Wyszyński z siedzibą w miejscowości Stare Warele. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania to 473 721 zł.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu