Oczyszczenie zalewu poprawiło estetykę i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół zbiornika

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zrealizowało zadanie pn. „Utrzymanie zbiornika wodnego w Ciechanowcu - usunięcie roślinności z czaszy zbiornika oraz ze skarp wraz z konserwacją odcinka starorzecza”.

Prace wykonał Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, przy użyciu łodzi koszącej.

 

Zakres robót obejmował ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, ręczne ścinanie krzaków i podszycia średniej gęstości oraz prace porządkowe po wykonaniu prac utrzymaniowych. Pomoc przy wywiezieniu urobku wydobytego z zalewu zapewniła Gmina Ciechanowiec. Prace przeprowadzono w terminie od 28 sierpnia do 14 września, w związku z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z 31 lipca 2023 r. Prace nadzorowali pracownicy Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.

 

Inwestycja poprawi estetykę przestrzeni, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół zbiornika. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

18 września dokonano wizji nad zbiornikiem wodnym, celem oceny wykonanych prac. Wizja odbyła się z udziałem Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego i Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Piotra Ładno oraz Kierownika Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu Adama Dąbrowskiego.

 

fot. Nadzór Wodny w Ciechanowcu