Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta - kolejny projekt z zakresu drogownictwa

Gmina Ciechanowiec w 2023 r. zrealizowała kolejny projekt z zakresu drogownictwa, tym razem w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta, w tym zmniejszenia wypadków i kolizji z udziałem pieszych oraz zabezpieczenia miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych na terenie Ciechanowca.

 

W ramach projektu nr POIS.03.01.00-00-0240/22 pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec” zrealizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0240/22-00 w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało wykonanych sześć wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej betonowej przy dwóch skrzyżowaniach w mieście Ciechanowiec, w tym cztery przy skrzyżowaniu ulic Szkolna - Wojska Polskiego - Kazimierza Uszyńskiego oraz dwa przy skrzyżowaniu ulic Pińczowskiej i Konopnickiej. Zamontowano też 50 metrów barierek ochronnych przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Szkolna i 11-go Listopada.

 

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 424 957,50 zł.

 

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta - kolejny projekt z zakresu drogownictwa

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu