Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ciechanowcu

Odbył się częściowy odbiór robót budowlanych inwestycji związanej z budową w Ciechanowcu nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość inwestycji wynosi 12 301 200 zł.

Odbioru dokonano 16 stycznia w obecności Burmistrza Ciechanowca Eugeniusza Święckiego, Skarbnik Gminy Jadwigi Koc, Sekretarz Gminy Anny Czapkowskiej, Radnych Rady Miejskiej, przedstawicieli wykonawcy oraz podwykonawcy.

 

Nowy budynek pomieści 36 rodzin i stanie się istotnym krokiem w rozwoju gminy Ciechanowiec. Realizacja tego projektu stała się możliwa dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z rządowego programu budownictwa socjalnego i komunalnego na rok 2023. Obecny stan techniczny mieszkaniowego zasobu gminy jest zdecydowanie słaby, z większością budynków wymagających kapitalnego remontu. Przeważająca liczba z nich pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, co świadczy o wiekowej strukturze mieszkań. Dlatego inwestycje takie, jak wspomniany budynek mieszkalny, są kluczowe dla poprawy warunków mieszkaniowych lokalnej społeczności.

 

Gmina Ciechanowiec znalazła się w gronie 25 beneficjentów programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na rok 2023. 17 marca ubiegłego roku, Sekretarz Gminy Anna Czapkowska odebrała symboliczny czek na kwotę 9 283 320,16 zł od Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy. To bezzwrotne wsparcie z Funduszu Dopłat ma na celu zwiększenie liczby dostępnych lokali mieszkalnych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ogłoszenie zamówienia publicznego miało miejsce 17 kwietnia 2023 r., a po przeprowadzonej procedurze wyłoniono wykonawcę, firmę "SOKOŁOWSCY NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nadzór budowlany z zakresu branży budowlanej i sanitarnej pełni Stanisław Kuźmiński, zaś z zakresu branży elektrycznej Radosław Ostrowski. Kierownikiem budowy jest Emil Borys.

 

Budynek wielorodzinny przy ulicy Wiatracznej w Ciechanowcu, będzie czterokondygnacyjny i wyposażony w windę, z zaplanowaną infrastrukturą towarzyszącą, taką jak chodniki, pochylnie dla osób niepełnosprawnych, wiaty gospodarcze, i parking na 10 miejsc postojowych, w tym 2 miejsca dla osób o szczególnych potrzebach. Teren inwestycji, o powierzchni 2 516 m2, znajduje się na południowo-wschodnich obrzeżach miasta. Działka była dotąd niezabudowana i nieutwardzona z zapewnionym dostępem do drogi publicznej z ulicy Wiatracznej. Projekt zakłada wybudowanie 36 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń technicznych, oraz instalacji z.w. i c.w.u. Budynek i jego otoczenie zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także będą spełniać standardy ekonomicznego charakteru budownictwa komunalnego.

 

Zakończenie budowy nowego budynku mieszkalnego w Ciechanowcu przyczyni się do zwiększenia dostępności mieszkań dla lokalnej społeczności, umożliwiając wielu mieszkańcom znalezienie odpowiedniego i komfortowego miejsca do zamieszkania.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu