30 tys. złotych na zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec

28 marca, została zawarta umowa na realizację zadania "Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Skórzec" w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś.

Dzięki dofinansowaniu, przy świetlicy wiejskiej w Skórcu powstanie plac zabaw dla dzieci. Łącznie wartość zadania wyniesie 60 000 zł, z czego połowę stanowić będą środki własne gminy Ciechanowiec.

 

Sygnatariuszami dokumentu byli Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Marszałek Województwa Artur Kosicki oraz Członkowie Zarządu Województwa Wiesława Burnos i Marek Malinowski.

 

fot. UMWP/UM