14 stycznia odbyło się oficjalne otwarcie ulicy Wspólnej w Ciechanowcu. Mieszkańcy otrzymali długo wyczekiwaną ulicę. Prace rozpoczęły się pod koniec wakacji, a zakończyły w połowie grudnia.

Gościem honorowym uroczystości był Wojewoda Podlaski, który wraz z przedstawicielami samorządu powiatowego, gminnego, wykonawcą robót i mieszkańcami dokonał symbolicznego przecięcia wstęgi.

 

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych: wartość 2 060 874,54 zł, środki własne 868 009,90 zł, dofinansowanie z FDS 1 192 864,64 zł

 

W otwarciu uczestniczyli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, Skarbnik Gminy Jadwiga Koc, Sekretarz Gminy Anna Czapkowska, zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Adam Mojsa, Kierownik Posterunku Policji w Ciechanowcu st. asp. Robert Sutkowski, Radni Powiatu Wysokomazowieckiego Cecylia Szmurło i Krzysztof Pełszyk, Radni Ciechanowca, Przewodniczący Zarządów ciechanowieckich osiedli: Wiesława Karolewska i Wojciech Puchaczewski, wicedyrektor ZSOiZ w Ciechanowcu Artur Bojar, kierownik Referatu Inwestycji UM Marzena Kendzierska i pracownicy Urzędu Miejskiego.

 

Burmistrz Ciechanowca podkreślił w swoim wystąpieniu, że inwestycja może być przykładem dobrej współpracy samorządów różnego szczebla, ponieważ przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków rządowych Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Gminy Ciechanowiec. Natomiast Wojewoda zwrócił uwagę na aktywność samorządu Ciechanowca, który nieustannie zabiega o pozyskiwanie środków oraz pogratulował tej długo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Gratulacje i podziękowania lokalnym władzom złożyli mieszkańcy, którzy nie kryli zadowolenia z ukończenia budowy – „Było błoto i dziury, jest nowa utwardzona nawierzchnia i chodniki po obu stronach ulicy”. Nowo otwartą ulicę poświęcił ksiądz dziekan Tadeusz Kryński.

 

Ulica Wspólna, na której zameldowanych jest 161 mieszkańców, położona jest w południowej części miasta. Umożliwia dojazd m. in. do oczyszczalni ścieków, która obsługuje całą gminną kanalizację sanitarną. Rozbudowa obejmowała wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej o łącznej długości ponad 800 metrów wraz z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej, ustawienie obrzeży i krawężników betonowych. Przebudowane zostały wpusty uliczne do istniejącej kanalizacji deszczowej, do odbioru wody opadowej. Wybudowany został parking z 34 miejscami postojowymi, w tym dwoma miejscami dla niepełnosprawnych oraz próg zwalniający z wyniesionym przejściem dla pieszych, oznakowane zostały ponadto cztery przejścia dla pieszych. Prace prowadziła Firma Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą w Małkini, wyłoniona w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu