W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu w obecności Poseł na Sejm RP Aleksandry Szczudło odbyło się przekazanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na zakup sprzętu Gmina Ciechanowiec uzyskała dofinansowanie w wysokości 130 000 zł w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Koszt całkowity zadania wyniósł 133 077,05 zł, w tym środki własne Gminy 3 077,05 zł

 

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki w swoim wystąpieniu podziękował Pani Aleksandrze Szczudło za pomoc przy pozyskaniu dofinansowania na zakup sprzętu oraz zaangażowanie przy realizacji wielu ważnych przedsięwzięć.

 

Z pozyskanych środków został zakupiony sprzęt dla jednostek:
OSP w Ciechanowcu: nożyce hydrauliczne, zbijak do szyb hartowanych, piła ratownicza do szyb klejonych, nóż do pasów bezpieczeństwa, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia sprzętu na ziemi, pilarka do drewna, pilarko - podkrzesywarka, detektor napięcia Volt, detektor wielogazowy, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji z parawanem i latarki akumulatorowe. Wartość dofinansowania 50 000 zł.

OSP w Pobikrach: pilarka do drewna, detektor wielogazowy, piła ratownicza do szyb klejonych, bosak dielektryczny, sprzęt do oznakowania terenu akcji, zestaw oświetleniowy, zestaw podpór do stabilizacji pojazdów, parawan do osłony miejsca wypadku i latarki akumulatorowe. Wartość dofinansowania 30 000 zł.

OSP w Kozarzach: ubrania specjalne 4 komplety, zestaw węży hydraulicznych, pilarka do drewna, detektor napięcia Volt, zestaw oświetleniowy, bosak dielektryczny i latarki akumulatorowe. Wartość dofinansowania 30 000 zł.

OSP w Bujence: ubrania specjalne 4 komplety, agregat prądotwórczy i pilarkę do drewna. Wartość dofinansowania 20 000 zł.

.

 

 fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu