Pierwsza w gminie stacja regazyfikacji, to impuls rozwojowy dla miasta  i regionu

Na terenie stacji regazyfikacyjnej w Ciechanowcu, 5 października odbył się briefing prasowy dotyczący gazyfikacji gminy Ciechanowiec.

Pierwsza w gminie stacja regazyfikacji jest kolejnym etapem likwidacji gazowych „białych plam" na mapie województwa. To również impuls rozwojowy dla miasta i regionu oraz krok w stronę ekologii.

Ponad 3 mln złotych na inwestycje drogowe w gminie Ciechanowiec w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W najnowszym rozdaniu województwo podlaskie na zadania drogowe w 2024 roku otrzymało dla swoich samorządów ponad 356 mln zł.

Rządowe środki trafią do prawie wszystkich samorządów z powiatu wysokomazowieckiego. Na zadania drogowe do Gminy Ciechanowiec trafić ma ponad 3 mln zł.

1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 108974B w Pobikrach

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 960 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Edycja 6 na realizację projektu "Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108974B, w m. Pobikry, nr ewid. 108, 109, 158 wraz z budową przepustu na rzece Kukawka nr ewid. 122."

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na rozwój infrastruktury drogowej oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Oczyszczenie zalewu poprawiło estetykę i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe terenów wokół zbiornika

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim zrealizowało zadanie pn. „Utrzymanie zbiornika wodnego w Ciechanowcu - usunięcie roślinności z czaszy zbiornika oraz ze skarp wraz z konserwacją odcinka starorzecza”.

Prace wykonał Zespół Wsparcia Technicznego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, przy użyciu łodzi koszącej.

Ponad półtora miliona złotych na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Łempicach

5 września Minister Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk rozstrzygnął drugi nabór do Programu Olimpia, czyli budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Łempicach” w wysokości 1 530 000 zł.

Kolejna droga dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostanie zrealizowana

Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki, 4 września zawarł umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 108873B w m. Radziszewo-Króle...o łącznej długości 407,5 m.”.

Wartość kontraktu wyceniona jest na kwotę 977 111,50 zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2023 r.