Pierwszy SIM na Podlasiu już w maju, szansa na mieszkanie w budownictwie społecznym

13 kwietnia w Mońkach odbyło się spotkanie Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana z pozostałymi wspólnikami spółki SIM KZN-Podlaskie. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i sekretarz Gminy Anna Czapkowska.

W trakcie rozmów doprecyzowano szczegóły umowy spółki. Podpisanie dokumentu powołującego pierwszy SIM w województwie podlaskim zaplanowano na drugą połowę maja. Szacuje się, że w ramach SIM KZN-Podlaskie może powstać ok. 800 przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy najem z opcją dojścia do własności.

Konsultacje społeczne ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec

Celem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Ciechanowiec.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372), art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) ogłasza konsultacje projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Ciechanowiec.

279 380 zł trafi do Ciechanowca w wyniku Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu "Senior+"

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 17 marca 2022 r. ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2022.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości  279 380 zł. W tym 200 000 zł przeznaczone zostanie na utworzenie i wyposażenie placówki Klubu Senior+ w Czajach Wólce utworzonego w ramach modułu I, 57 510 zł na bieżące funkcjonowanie Klubu Senior+ w Ciechanowcu oraz 21 870 zł w Wojtkowicach Starych w ramach moduł II na 2022 rok.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu

W siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 9 marca 2022 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2107B na odcinku Antonin - Winna Poświętna wraz z budową mostu w m. Winna Poświętna przez rzekę Kukawkę”.

W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Marcin Korcz, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, natomiast ze strony Wykonawcy umowę podpisali Jerzy Szklaruk - Prezes Zarządu i Irena Grodzka - Członek Zarządu

2,3 mln złotych na budowę zakładu produkcji pelletu w Ciechanowcu

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w ramach działania pilotażowego „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Łączny koszt zadania to 2 290 000 zł, z czego 80% - 1 832 000 zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Norweskich, zaś 458 000 zł środki własne gminy