Otwarcie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie

1 września odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu po przeprowadzonym remoncie. Prace remontowe współfinansowane były z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W otwarciu udział wzięli: Senator RP Jacek Bogucki, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zieliński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Jerzy Leszczyński, Radna Rady Powiatu Cecylia Szmurło, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski oraz Radni Rady Miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, sołtysi gminy Ciechanowiec, uczniowie oraz nauczyciele i rodzice.

Przebudowa drogi gminnej relacji Pobikry - Radziszewo-Króle o łącznej długości około 1,8 km

31 sierpnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki i Skarbnik Gminy Jadwiga Koc podpisali umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 108873B relacji Pobikry - Radziszewo-Króle o łącznej długości około 1,8 km”.

Wartość zadania wynosi 2 889 310,50 zł. Dofinansowanie z BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3PGR/2021 to 1 960 000 zł.

Dofinansowanie zadania Modernizacja pomieszczenia w żłobku i dostosowanie otoczenia instytucji opieki

28 sierpnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania „Modernizacja pomieszczenia w żłobku i dostosowanie otoczenia instytucji opieki”. Sygnatariuszami dokumentu byli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

Na realizację zadania gminie Ciechanowiec przyznano dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 203 502,51 zł, natomiast na funkcjonowanie miejsc opieki przez okres trzech lat, dofinansowanie w kwocie 150 480 zł z Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kocach-Schabach - pierwsza tego typu placówka w gminie

25 sierpnia odbyło się otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach, które zapewnia usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, a głównym celem jego działania jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne zlokalizowane zostało w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kocach-Schabach. Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Ciechanowiec oraz czwarta w województwie podlaskim.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej na odcinku Kobusy - Łempice

14 sierpnia Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki zawarł umowę na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Kobusy - Łempice” na działkach oznaczonych nr ewid. 159 obręb Kobusy i nr 1 obręb Łempice, o łącznej długości około 1 300 metrów.

Wartość kontraktu wynosi 712 237,85 złotych. Wykonawcą zadania jest firma KUNICCY Paweł Kunicki, Robert Kunicki spółka cywilna z Brańska. Planowany termin zakończenia realizacji robót wyznaczono na 10 października 2023 r.

Droga na sówkę

11 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie drogi gminnej w miejscowości Bujenka na odcinku o łącznej długości 1 792 m.

W otwarciu uczestniczyli m. in. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele duchowieństwa, kierownicy i dyrektorzy jednostek oraz zaproszeni goście.