Jedną z pierwszych instytucji zajmujących się upowszechnianiem kultury na terenie Ciechanowca była Świetlica Miejska prowadzona przez Towarzystwo Miłośników Ciechanowca, która mieściła się w pomieszczeniach na ul. Mickiewicza, a następnie ul. Kościuszki. Po wybudowaniu w 1966 r. Domu Kultury „Strażak”, świetlica przeszła pod zarząd Urzędu Miejskiego i rozpoczęła działalność jako Miejski Ośrodek Kultury. Po reformie administracyjnej w 1975 r. nazwę zmieniono na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Do 1991 r. działał on w tej formule, potem zmienił ponownie nazwę na Miejski Ośrodek Kultury i przeprowadził się do budynku Kina „Meteor”. Kolejna reorganizacja nastąpiła w 2005 r. kiedy nową siedzibą stał się budynek przy ulicy 11 Listopada 5a, a nazwa została zmieniona na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. W 2012 r. Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu przeniósł się do nowej siedziby w przebudowanym budynku dawnej synagogi przy ulicy Mostowej.

 

Do podstawowych zadań statutowych COKiS należy:

 • edukacja i wychowanie przez sztukę
 • tworzenie warunków amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką
 • kultywowanie tradycji i rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego
 • rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa
 • gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • realizowanie zadań w zakresie sportu, turystyki, rekreacji i wypoczynku
 • ogólny rozwój kultury fizycznej wszystkich grup wiekowych
 • realizowanie zadań w dziedzinie socjoterapii dzieci i młodzieży

 

Podstawowe kierunki działań w działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu:

 • stałe, otwarte formy zajęć, odbywające się systematycznie w ciągu całego roku szkolnego, obejmujące dziedziny takie jak: plastyka, rękodzieło artystyczne, muzyka, taniec, sport (w tym szachy), zajęcia eksperymentalne, działalność socjoterapeutyczna
 • prowadzenie Klubu Seniora oraz organizacja zajęć dla seniorów
 • organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w Gminie Ciechanowiec

 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu jest organizatorem oraz współorganizatorem wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych na terenie Gminy: Rodziny Dzień Dziecka, Gminne, Dekanalne i Powiatowe Konkursy Plastyczne, gminne i powiatowe eliminacji Festiwalu Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata i Ja”, Orszak Trzech Króli, Koncert Noworoczny, Cykl Turniejów Tenisa Stołowego, Turniej Szachowy im. Czesława Burdziuka, a także wiele innych spotkań i koncertów. Najbardziej znanym i posiadającym wieloletnią tradycję organizacji jest festyn organizowany z okazji nocy świętojańskiej - Jarmark Świętojański, organizowany w ramach obchodów Dni Ciechanowca. Równie dużą popularnością cieszą się Międzynarodowe Festiwale Folkloru „Podlaskie Spotkania” organizowane od 2006 r.

 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu zaangażowany  jest również w  przedsięwzięcia tworzone  we  współpracy  z  innymi  podmiotami  (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, parafie, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich i inne instytucje kultury) poprzez: występy podopiecznych COKiS na uroczystościach przygotowywanych przez inne instytucje; przygotowanie plakatów, dyplomów i zaproszeń; przygotowywanie dekoracji; wspomaganie swoimi zasobami ludzkimi wydarzeń organizowanych przez inne instytucje; udostępnianie pomieszczeń; obsługę nagłośnienia imprez okolicznościowych.

 

Wykaz zajęć dodatkowych organizowanych przez COKiS

 • zajęcia plastyczne: plastyka, rękodzieło artystyczne;
 • zajęcia muzyczne: Orkiestra Dęta, Zespół Muzyczny, Zespół Wokalny Miasta Ciechanowiec, Chór Seniora;
 • zajęcia taneczne: 3 sekcje tańca nowoczesnego oraz Zespół Pieśni i Tańca Ciechanowiec;
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, tenis stołowy, koszykówka, zajęcia sportowe dla seniorów, szachy, scrabble

 

Inne obszary działalności COKiS

 • prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów turystycznych
 • zarządzanie Kąpieliskiem „Wyspa”
 • zarządzaniem Stadionem Miejskim

 

Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Mostowa 6
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 271 05 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Godziny otwarcia:
w niedziele i dni wolne - podczas organizowanych imprez
Poniedziałek - 9.00-20.00
Wtorek - 9.00-20.00
Środa - 9.00-20.00
Czwartek - 9.00-20.00
Piątek - 8.00-16.00

002

pobierz

Klauzula informacyjna Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu

Klauzula informacyjna monitoring

 

 

Początki Muzeum Rolnictwa im. Księdza Krzysztofa Kluka sięgają roku 1962, kiedy to Towarzystwo Miłośników Ciechanowca podjęło starania o zgodę na utworzenie muzeum w Ciechanowcu. Ministerstwo Kultury i Sztuki wydało 17 stycznia 1963 roku pozwolenie na gromadzenie muzealiów i organizacje placówki.

5 lipca 1964 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa w budynku dawnej remizy strażackiej. Na pierwszej wystawie przedstawiono 1 200 eksponatów, z których każdy otrzymał metryczkę z imieniem i nazwiskiem ofiarodawcy. Patronem muzeum został osiemnastowieczny przyrodnik, przez wiele lat związany z Ciechanowcem, ksiądz Jan Krzysztof Kluk. 23 lipca 1968 r. Miejska Rada Narodowa w Ciechanowcu podjęła uchwałę o upaństwowieniu Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka i postanowiła, że siedzibą placówki będzie zabytkowy kompleks pałacowo-parkowy w Ciechanowcu - Nowodworach.

Starania o odbudowę zrujnowanego pałacu hr. Starzeńskich trwały od 1962 r. Prowadzone były prace społeczne przy odgruzowywaniu. W 1966 r. władze miejskie Ciechanowca przekazały warszawskiemu oddziałowi Pracowni Konserwacji Zabytków prawie całkowicie uprzątnięte ruiny pałacu w celu odbudowy i adaptacji na cele muzealne. Odbudowany obiekt przekazano w użytkowanie muzeum w grudniu 1969 r. W następnych latach trwało odzyskiwanie terenów i istniejących budynków podworskich. Już w 1967 r. rozpoczęto tworzenie na terenach podworskich skansenu. W lipcu przeniesiono pierwszy obiekt - wieloboczny maneż drewniany ze wsi Usza Mała.

 

Muzeum Rolnictwa zajmuje obszar 26 ha, posiada dwie filie: w Drewnowie (wiatrak z zagrodą młynarza) i Dąbrowie Łazy (wiatrak) oraz osiem działów:

 • Etnograficzny - najstarszy dział muzeum, posiadający ponad 10 000 eksponatów
 • Historyczno-Atystyczny - posiadający ponad 4 000 eksponatów historycznych i ponad 1 000 eksponatów artystycznych
 • Budownictwa Wiejskiego - Skansen Mazowiecko-Podlaski, który stworzono w oparciu o projekt prof. dr hab. Ignacego Felicjana Tłoczka, wybitnego znawcy architektury i budownictwa ludowego w Polsce
 • Techniki Rolniczej - posiada zbiór ponad 700 maszyn, narzędzi i dokumentów dotyczących szeroko pojętej techniki rolniczej
 • Historii Uprawy Roślin - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem wiedzy o dziejach uprawy roli i hodowli roślin użytkowych na terenie Polski
 • Historii Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich - zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem naukowym, przechowywaniem i upowszechnianiem wszystkiego, co obrazuje historię rozwoju chowu i hodowli zwierząt. W ramach działu w skansenie hodowane są rodzime rasy zwierząt - owce wrzosówki, owce świniarki i kury zielononóżki kuropatwiane
 • Tradycji Zielarskich - do stałych zadań działu zielarskiego należy opieka nad "Ogrodem roślin zdatnych do zażycia lekarskiego" utworzonym według "Dykcjonarza roślinnego" księdza Krzysztofa Kluka
 • Muzeum Weterynarii - zostało otwarte w 1982 roku i choć formalnie pozostaje działem Muzeum Rolnictwa, to jednak ze względu na unikalność tematu, kompletność zbiorów, i znaczenie dla krajowego środowiska weterynaryjno-historycznego zostało podniesione do rangi muzeum

 

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka, oprócz stałych ekspozycji i wystaw czasowych, proponuje także szeroki program dorocznych imprez:

 • Niedziela Palmowa - z konkursem na najładniejszą palmę wielkanocną
 • Jarmark św. Wojciecha - na teren Muzeum zapraszani są twórcy ludowi, kupcy, rzemieślnicy, ogrodnicy, występują zespoły folklorystyczne i kapele
 • Zajazd Wysokomazowiecki - rekonstrukcje wydarzeń historycznych
 • Podlaskie Święto Chleba - pokazy dawnych podlaskich obrzędów żniwnych i dożynkowych, ciągników rolniczych, prezentacja stoisk piekarniczych i handlowych, występy zespoły folklorystycznych, kapel i koncerty w amfiteatrze
 • Wykopki pod Wiatrakiem - impreza obrazująca tzw. tłokę ziemniaczaną
 • Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich - w 1974 roku zorganizowano pierwszy konkurs gry na ligawce podlaskiej, a w 1980 roku przekształcono go w Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich

 

Godziny otwarcia:

 • W dni powszednie 8.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 8.00-18.00)
 • W niedziele i święta 9.00-16.00 (od 1 V do 30 IX 9.00-19.00)

 

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka
ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 13 28, fax. 86 277 38 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.muzeumrolnictwa.pl

www.facebook.com/muzeumrolnictwawciechanowcu

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.ciechanowiec.pl/168-kultura#sigProGalleria1b7268ba39

 

Biblioteka Publiczna jest w Ciechanowcu najstarszą instytucją kulturalną, rozpoczęła swą działalność 15 stycznia 1949 r. Księgozbiór liczył wtedy 289 woluminów. Przez wiele lat Biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokale. W roku 1976 przeprowadziła się do pomieszczenia w budynku Urzędu Miasta i Gminy. W celu rozszerzenia zasięgu czytelniczego oraz zwiększenia i ułatwienia dostępności do zbiorów bibliotecznych jak najszerszej rzeszy lokalnej społeczności, utworzono w roku 1975 na bazie Bibliotek Gromadzkich, trzy Filie Biblioteczne: w Winnie-Chrołach, Pobikrach i Przybyszynie, oraz 24 Punkty Biblioteczne. Uległa również zmianie nazwa biblioteki na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Ciechanowiec. Dalsza reorganizacja nastąpiła w roku 1984, powstał mianowicie Oddział dla dzieci. W roku 1991 Bibliotekę połączono z Miejskim Ośrodkiem Kultury, likwidacji uległy Filie i Punkty Biblioteczne. Od roku 2000 Miejska Biblioteka Publiczna istnieje jako samodzielna instytucja, w ramach, której działa wypożyczalnia dla dorosłych i oddział dla dzieci. Zmiana statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, uchwałą z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 182/XXXI/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu umożliwiła utworzenie filii, skutkiem tego w 2010 roku swoją działalność rozpoczęła Filia w Winnej-Poświętnej, a w następnym roku w Pobikrach.

 

W roku 2016 Biblioteka otrzymała dotację w wysokości 2 mln złotych na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kina na bibliotekę publiczną w Ciechanowcu wraz z wyposażeniem filii w Winnej-Poświętnej” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu wraz z salą widowiskową nastąpiło 14 października 2018 r. Po rozbudowie powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi 749,81 m2.

 

Podstawowym celem biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców. Z usług biblioteki korzystają mieszkańcy gminy Ciechanowiec, a także turyści. Do najważniejszych zadań Biblioteki należy: udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych, popularyzacja książki i czytelnictwa, współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców, prowadzenie działalności kulturalnej.

 

Miejska Biblioteka Publiczna posiada w swoich strukturach:

 • oddział dla dzieci
 • wypożyczalnię dla dorosłych
 • czytelnię
 • wolny dostęp do Internetu

oraz filie: 

 • Winna - Poświętna
 • Pobikry

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu corocznie przystępuje do ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek”. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

 

W 2020 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 500 zł z Programu Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. na zakup nowości wydawniczych. Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

 

Biblioteka przystąpiła do projektu Instytutu Pamięci Narodowej pod nazwą „Biblioteka na to czeka”, w ramach którego pozyskała pakiet 25 książek o tematyce historycznej. Celem projektu „Biblioteka na to czeka” jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

 

Liczba zarejestrowanych czytelników w Bibliotece oraz filiach na koniec 2019 roku wynosiła 970 osób. W 2019 roku bibliotekę oraz filie odwiedziło 9 981 użytkowników. Księgozbiór biblioteki wraz z filiami liczy 27 245 woluminów.

 

Miejska Biblioteka Publiczna oferuje:

 • literaturę piękną w bogatym wyborze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • księgozbiór popularnonaukowy
 • czasopisma m.in. prasa lokalna, tygodniki i czasopisma dla dzieci i młodzieży
 • bezpłatny dostęp do Internetu

 

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Mostowa 8
18-230 Ciechanowiec
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 518 877 020

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, piątek 8.00-16.00
wtorek, czwartek 8.00-18.00
sobota 9.00-15.00

 

pobierz

Katalog online zasobów biblioteki

Klauzula informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu

 

 

 • Niedziela Palmowa. Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej
 • Jarmark Świętego Wojciecha
 • Noc Muzeów
 • Odpust na Świętego Antoniego
 • Noc Świętojańska
 • Zajazd Wysokomazowiecki
 • Podlaskie Zawody Tradycyjnego Powożenia Zaprzęgami Konnymi
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Podlaskie Spotkania"
 • Podlaskie Święto Chleba
 • Jesień w polu i zagrodzie
 • Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego