Żłobek powstał po przebudowie części parteru budynku szkoły podstawowej. Znajdują się tam sale zabaw, sale do leżakowania, łazienki, pomieszczenie socjalne oraz stołówka. Przed budynkiem utworzono plac zabaw. Żłobek Miejski w Ciechanowcu objął opieką 43 dzieci w wieku do lat 3. Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu zatrudnia 11 osób.

 

Zadanie „Przebudowa parteru budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 11 Listopada 5 w Ciechanowcu w celu dostosowania do możliwości utworzenia żłobka” zrealizowane zostało dzięki dofinansowaniu z dwóch źródeł:

 • w ramach podpisanej w 2021 roku umowy z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021. Koszt ogólny zadania1 285 909,78 zł, dofinansowanie 954 716,89 zł, środki własne 331 192,89 zł
 • w ramach podpisanej w 2021 r. umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na dofinansowanie projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ciechanowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt ogólny zadania 778 533,57 zł, dofinansowanie 661 083,57 zł, środki własne 117 450 zł

 

Akademia Odkrywców - Żłobek Miejski w Ciechanowcu

ul.11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 863 330 367
e-mail: akademia.odkrywcowTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.ciechanowiec.pl/180-edukacja#sigProGalleria832aab998f

 

 

Publiczna Szkoła Powszechna zorganizowana została w Ciechanowcu po pierwszej wojnie światowej, w 1919 roku. Szkoła posiadała 4 klasy i mieściła się w dwóch budynkach: po szkole ewangelickiej niemieckiej przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Mickiewicza. W czasie komasacji gruntów wydzielono z dawnej ziemi cerkiewnej plac pod nową szkołę i w roku szkolnym 1925/26 rozpoczęto budowę. Szkoła została oddana do użytku w roku 1930 i nazwana została Szkołą Powszechną im. Ks. Krzysztofa Kluka. W 1939 roku z powodu bombardowań Ciechanowca, które trwały od pierwszych dni wojny, szkoła została otwarta dopiero 11 października, na polecenie okupacyjnych władz radzieckich. Uczono według dawnego programu za wyjątkiem historii, geografii politycznej i religii. W 1940 roku Szkoła Powszechna została przemianowana na Polską Niepełną Szkołę Średnią, dyrektorem szkoły został mianowany Rosjanin, zwolniono niektórych polskich nauczycieli, a na ich miejsce przyjęto innych. Obok szkoły polskiej utworzono rosyjską. Po zajęciu Ciechanowca przez Niemców w 1941 roku utworzono tylko klasę I i II. Po 1,5 roku, kiedy szkołę tę zamknięto, nauczyciele rozpoczęli tajne nauczanie.

 

Po wyzwoleniu już we wrześniu 1944 roku otwarto w Ciechanowcu pełną 7 klasową Szkołę Powszechną. Ponieważ bardzo szybko okazało się, że w szkole jest zbyt mało miejsca, w roku 1958 uruchomiono filię szkoły przy ul. Kuczyńskiej, w której mieściły się 4 klasy. W dniu 8 lutego 1967 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu szkoły podstawowej z salą gimnastyczną. Uroczyste otwarcie odbyło się 6 października 1968 roku. 6 maja 1971 roku szkoła otrzymała imię Mikołaja Kopernika, a 1 września 1971 roku sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ciechanowca. Budynek szkoły rozbudowano w 1986 roku, a w roku 1997 oddano do użytku salę sportową.

 

Od 1 września 2017 roku do struktury Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu włączono dotychczasowe Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. Od tego czasu szkoła podstawowa funkcjonuje w dwóch budynkach - przy ul. 11 Listopada oraz przy ul. Sosnowej. Budynek przy ul. Sosnowej został oddany do użytku 1 września 2001 (w Ciechanowcu odbyła się wtedy wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2001/2002). W roku 2010 przy szkole otwarto nową halę sportową wybudowano.

 

Uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, oprócz zajęć dydaktycznych mają do dyspozycji szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych. Prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla najmłodszych. Uczniowie objęci są opieką pedagogów szkolnych oraz logopedy. W obydwu budynkach szkolnych funkcjonują świetlice szkolne, gdzie organizowana jest opieka nad uczniami oraz dowożenie. W sąsiedztwie szkoły, tak przy ul. 11 Listopada, jak i Sosnowej, funkcjonują kompleksy boisk sportowych „Orlik”, z których mogą korzystać uczniowie podczas zajęć szkolnych, jak też w godzinach popołudniowych.

 

Szkoła realizuje projekty edukacyjne dofinansowywane ze środków unijnych (np. „Aktywność naszą szansą”, „Indywidualizacja w Gminie Ciechanowiec - droga do sukcesu”), aktywnie uczestniczy w realizacji programów rządowych (np. „Radosna szkoła” - utworzenie sali zabaw, „Aktywna tablica” - zakup sprzętu multimedialnego, „Szklanka mleka”, czy „Owoce i warzywa w szkole”) oraz pozyskuje inne dofinansowania (np. z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - za pośrednictwem Stowarzyszenia TUTOR, „Żółty talerz” - dofinansowanie dożywiania uczniów z Kulczyk Foundation za pośrednictwem Stowarzyszenia „Banki Żywności”).

 

W szkole działają:

 • Samorząd Szkolny skupiający uczniów w pracy samorządowej
 • Szkolne Kluby Sportowe, które organizują rywalizację sportową oraz umożliwiają uczniom udział w różnego rodzaju zawodach i turniejach (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka, szachy)
 • zespół wokalny "Akwarele"
 • schola "Anielskie Nutki"
 • szkolne koło CARITAS

 

Uczniowie szkoły biorą udział i odnoszą znaczące sukcesy w konkursach:

 • przedmiotowych organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty
 • matematycznych: „Alfik”, „Kangur”
 • humanistycznych: „Alfik”, „Omnibus”
 • plastycznych
 • turniejach i zawodach sportowych
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika

ul. 11 Listopada 5
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 10 61, 86 277 13 26; fax. 86 277 16 30

ul. Sosnowa 2
18-230 Ciechanowiec
tel./fax 86 277 19 26
www.kopernik.webd.pl

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.ciechanowiec.pl/180-edukacja#sigProGalleriac00179e5cc

 

 

Początki tworzenia Szkoły Podstawowej w Łempicach sięgają okresu II wojny światowej (ok.1943 r.) kiedy to było prowadzone tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny nauka nadal odbywała się w prywatnych domach. W 1949 roku rozpoczęto budowę szkoły, którą ukończono w 1950 roku. Była to szkoła siedmioklasowa. W latach siedemdziesiątych w ramach rozbudowy powstał budynek murowany. Dobudowano wtedy dwie sale lekcyjne. W latach osiemdziesiątych zrodziła się kolejna inicjatywa rozbudowy szkoły, w ramach której dobudowano tzw. “nową szkołę” obejmującą aulę, kuchnię z zapleczem, szatnię, pięć sal lekcyjnych na piętrze, pokój nauczycielski, łazienki oraz część mieszkalną. Otwarcie odbyło się w październiku 1990 roku. W 2018 utworzono trzy dodatkowe sale lekcyjne oraz stołówkę. Obecnie jest to szkoła ośmioklasowa z dwoma oddziałami przedszkolnymi..

 

Do szkoły uczęszczają uczniowie i przedszkolaki z dwunastu okolicznych miejscowości. Uczniowie, zwłaszcza dojeżdżający, korzystają z zajęć świetlicowych. W szkole funkcjonuje też biblioteka, pracownia komputerowa i sala zabaw. Dla uczniów z trudnościami szkolnymi nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe oraz funkcjonują trzy grupy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Uczniowie i przedszkolaki objęci są pomocą logopedy i pedagoga.

 

W szkole działają: Samorząd Uczniowski, SKO, koło matematyczne, koło języka angielskiego, koło przyrodnicze, koło młodego naukowca. Szkoła cieszy się wysokimi wynikami egzaminów ósmoklasisty. Są one wyższe od średnich wyników w kraju, województwie, powiecie i gminie.


Konkursy, w których uczestniczą dzieci:

 • Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe
 • matematyczne: Kangur Matematyczny
 • plastyczne i inne artystyczne: Barwy jesieni, “Palm Wielkanocnych”, „Jest takie miejsce u zbiegu dróg”, „Rodzinne bombki”, „Przegląd kolęd i pastorałek”, „Wesoły pląs”
 • ekologiczne: „Moda ekologiczna”
 • bezpieczeństwa: BRD „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczne dzieci na polskich drogach” , „Bezpiecznie na w wsi…”, „Bezpieczne ferie”
 • religijne: „Jan Paweł II w oczach dziecka”, „Wartościowe opowieści”, „Mój Anioł Stróż”

 

Szkoła realizuje lub współuczestniczy w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, m.in. „W trosce o lepszą przyszłość”, „W trosce o lepszą przyszłość II”, „Pomóżmy małym dzieciom w Gminie Ciechanowiec”, „Indywidualizacja w gminie Ciechanowiec-droga do sukcesu”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”, „Energia kompetencji-energia rozwoju”.. Uczestniczy też w realizacji programów rządowych, m.in.: „Aktywna tablica, „Książki naszych marzeń”, „Radosna szkoła”, „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole”.

 

W 2023 r. ukończono remont szkoły na parterze, pierwszym piętrze, poddaszu i klatkach schodowych. Polegał na częściowej wymianie stolarki drzwiowej w ścianach działowych i konstrukcyjnych, wymianie okładzin podłogowych na gresowe i wykładziny PCV, okładzin klatek schodowych, remont sufitów na stropach korytarzy, sal lekcyjnych, sanitariatów i pomieszczeń użytkowych, wymianie instalacji elektrycznej z lampami oświetleniowymi oraz wykonanie instalacji wewnętrznej sieci komputerowej, częściowej wymianie parapetów, obudowie rur instalacyjnych i innych drobniejszych robót remontowych. W ramach zadania wyremontowano także budynek gospodarczy przy szkole, wykonano roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty elewacyjne, roboty remontowe i renowacyjne. Remont szkoły był możliwy dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

 

5 września 2023 r. odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Świętego Jana Pawła II oraz sztandaru szkoły. W czasie uroczystości dokonano symbolicznego otwarcia szkoły po generalnym remoncie i odsłonięto tablicę pamiątkową.

 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Łempicach
Łempice 13a
18-230 Ciechanowiec
tel. 86 277 66 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.lempice.edupage.org

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.ciechanowiec.pl/180-edukacja#sigProGalleria2c2b36e1e2

 

 

Pierwszą szkołą średnią ogólnokształcącą w historii Ciechanowca była Ciechanowiecka Czteroklasowa Szkoła Miejska założona w 1908 roku i istniejąca do 1915 roku, kiedy to w czasie działań wojennych budynek szkoły (tzw. "zameczek") uległ zniszczeniu. Była to szkoła tylko dla chłopców, z językiem wykładowym rosyjskim. Działania zmierzające do reaktywowania szkoły średniej, nie przyniosły rezultatu przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Druga szkoła średnia to Żydowska Szkoła Rzemieślnicza, istniejąca w latach 1910-1915, mieszcząca się w specjalnie wybudowanym gmachu przy ulicy Kościelnej. Także w tej szkole językiem wykładowym był rosyjski i także ona uległa zniszczeniu w czasie działań wojennych w 1915 roku.

 

Ponowne starania o utworzenie szkoły średniej, podjęte tuż po zakończeniu II wojny światowej przez kierownika szkoły powszechnej Władysława Święcickiego, nauczyciela Michała Palutko, lekarza dr Pawła Olszewskiego, ks. Dziekana Nikodema Kowalewskiego i burmistrza Władysława Woźniackiego, zostały uwieńczone powodzeniem. Po skompletowaniu I i II klasy, już 4 lutego 1945 roku przystąpiono do nauczania w nowo założonym Miejskim Gimnazjum Koedukacyjnym. Burmistrz przekazał na siedzibę szkoły budynek po dawnej Żydowskiej Szkole Rzemieślniczej, w którym szkoła mieściła się do 1972 roku. Już w roku szkolnym 1946/1947 działało pełne, czteroklasowe gimnazjum. W roku 1947 opuściło szkołę osiemnastu, a w 1948 roku dziewiętnastu absolwentów z tzw. "małą maturą". W 1948 roku szkoła uzyskała nazwę Szkoła Ogólnokształcąca typu licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu, a po upaństwowieniu w 1949 roku: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego w Ciechanowcu.

 

W następnych latach systematycznie zwiększa się liczba uczniów w szkole, co prowadziło do kłopotów lokalowych, które powiększyły się po utworzeniu w 1961 r. przy ciechanowieckim liceum Filii II Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Białymstoku oraz w 1971 r. Filii Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej w Siemiatyczach. Już w 1957 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Liceum, który gromadził środki na rozbudowę szkoły. Jednakże na początku lat 60-tych władze oświatowe wstrzymały tę inicjatywę. Po wybudowaniu w latach 1967-1968 nowego gmachu szkoły podstawowej, przystąpiono do adaptacji starej siedziby na potrzeby liceum. Prace te ukończono 1972 roku i liceum przeniosło się do budynku przy ulicy Szkolnej, a gmach przy ulicy Kościelnej przeznaczono na internat, który też od lat zmagał się z kłopotami lokalowymi. Modernizację tego budynku ukończono w 1977 roku.

 

Kolejna zmiana następuje w 1980 roku, kiedy to powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rolnicza, Zasadnicza Szkoła Elektroniczna i Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa. 2 czerwca 1981 roku szkoła przyjmuje imię Jarosława Iwaszkiewicza i otrzymuje sztandar od Komitetu Fundacji Sztandaru. W 2001 roku powstały Policealne Studium Informatyczne i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. 12 października 2018 roku Liceum Ogólnokształcące, Technikum oraz Branżowa Szkoła I i II stopnia (szkoły wchodzące w skład ZSOiZ w Ciechanowcu) otrzymały imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.

 

Obecnie w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące:

 • klasa o profilu humanistycznym
 • klasa o profilu prawniczym
 • klasa o profilu politechnicznym
 • klasa o profilu medycznym
 • oddział przygotowania wojskowego - certyfikowana wojskowa klasa mundurowa

 

Technikum:

 • technik usług fryzjerskich
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik agrobiznesu
 • technik turystyki na obszarach wiejskich
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 • oddzial wielozawodowy

 

Branżowa Szkoła II stopnia

 • technik budownictwa
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik usług fryzjerskich
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik rolnik

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • profil ogólny

 

Szkoła Policealna

 • technik administracji
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik usług kosmetycznych

 

Kursy kwalifikacyjne

 • rolnik
 • technik rolnik
 • kucharz
 • fryzjer
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik usług fryzjerskich

 

Szkoła dysponuje internatem, oferuje szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uczestniczy w programach międzynarodowych: projekcie edukacyjnym PEACE (People's Entusiasm Acting for Cultural Education), działalności szkolnych klubów UNESCO i w projekcie SOKRATES-COMENIUS. W ramach tej działalności nawiązano współpracę ze szkołami: Integrierte Gesamtschule "Willy Brandt" Magdeburg (Niemcy), Zespół Szkół Społecznych nr 1 WSP "Ekola" Wrocław (Polska), Biskupske Gymnasium Bohuslava Balbina Hradec Kralove (Czechy) oraz szkołami z Grodna i Mińska (Białoruś).

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8
18-230 Ciechanowiec
tel./fax.: 86 277 11 34
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zsoiz-ciechanowiec.pl

 

 

Realizowane programy:

 • Rozwój Wychowanie-Edukacja - Program wychowania przedszkolnego wyd. Nowa Era
 • Jestem przedszkolakiem
 • Program Profilaktyczny
 • Przedszkole animatorem ruchu
 • Dziecięca matematyka
 • Kochamy dobrego Boga
 • Program przygotowania dzieci przedszkolnych do posługiwania się językiem nowożytnym wyd. PWN
 • Program pracy logopedycznej

 

W roku szkolnym do przedszkola uczęszczają dzieci w sześciu grupach, po dwie grupy: 3-latków, 4-latków i 5-latków. Budynek Przedszkola przeszedł remont instalacji oraz wszystkich pomieszczeń wewnętrznych. Remont został wykonany w ramach projektu „Remont budynku przedszkola”, który był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W odremontowanym budynku znajdują się 4 grupy przedszkolne, natomiast 2 grupy 5-latków są w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu przy ul. 11 listopada 5.

 

Wszystkie dzieci mogą skorzystać z zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu: religii, dodatkowych zajęć z języka angielskiego, dodatkowych zajęć z logopedą, oraz zajęć z elementami integracji sensorycznej. Nauczycielki przedszkola prowadzą dodatkowe zajęcia (dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych) rozwijające kompetencje dzieci, w tym koło matematyczne i informatyczne. Dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone są zajęcia rewalidacyjne. W Przedszkolu pracuje logopeda, który po badaniach specjalistycznych prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi pomocy w zakresie mowy
i wymowy, zaś psycholog stanowi pomoc w trudnych sytuacjach dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.

 

Przedszkole realizuje projekt „Przedszkole pełne możliwości”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu przedszkole otrzyma wyposażenie w meble (jedna sala dydaktyczna oraz pokój logopedyczny), wyposażenie sali do zajęć z elementami integracji sensorycznej, zabawki, pomoce dydaktyczne do zajęć przedszkolnych oraz do zajęć dodatkowych z jęz angielskiego, zajęć logopedycznych, koła matematycznego oraz pomoce multimedialne. Projekt przewiduje też prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, które wymieniono powyżej.

 

Przedszkole
ul. Mickiewicza 24a
18-230 Ciechanowiec
tel. 727 793 400
www.przedszkole.ciechanowiec.pl

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.ciechanowiec.pl/180-edukacja#sigProGalleria1d4ec04135