Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, Rada Miejska w Ciechanowcu podjęła uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości oraz w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Od 5 czerwca 2020 r. można składać wnioski o zwolnienie od podatku od nieruchomości lub o przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

Zakończyły się prace remontowe w budynku Przedszkola w Ciechanowcu

29 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania „Remont budynku przedszkola w Ciechanowcu”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 225 080 zł, z czego 713 147,97 zł stanowiły środki własne, zaś 511 932,03 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była firma „Master” Emil Borys, mająca swoją siedzibę w Wysokiem Mazowieckiem.

20 maja dokonano odbioru prac w ramach zadania "Termomodernizacja oraz zastosowanie OZE w budynku Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 675 998,87 zł, z czego 393 245,18 zł stanowiły środki własne, zaś 1 282 753,69 zł dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Ciechanowiec rozważa realizację projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego. Stare oprawy rtęciowe i sodowe zastąpione zostaną oprawami ze źródłem światła LED.

Podstawowym celem realizacji projektu jest taki dobór opraw oświetleniowych, by w sposób znaczący uległy poprawie warunki oświetleniowe na drogach gminnych. W konsekwencji wymiana systemu oświetlenia zakłada zmniejszenie wydatków związanych ze zużyciem prądu oraz konserwacji starego oświetlenia.

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 80 tys. złotych.

Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe będzie reaktywowanie kuchni, która już od nowego roku szkolnego 2020/2021 będzie mogła przygotowywać posiłki na potrzeby gminnych placówek oświatowych.

28 maja odbyło się XIX posiedzenie Rady Miejskiej w Ciechanowcu kadencji 2018-2023

Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawach: zwolnienia od podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ciechanowiec, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.