Burmistrz Ciechanowca podpisał dwie kolejne umowy na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ciechanowiec.

Pierwsza umowa dotyczy przebudowy ulicy Konopnickiej. Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy z nawierzchni gruntowej na bitumiczną z chodnikami o łącznej długości 540,5 m wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec września 2020 roku. Wartość robót budowlanych wynosi 1 396 982,19 zł, z czego około 744 tys. zł stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda Podlaski pismem z dnia 5 listopada br. poinformował, że w związku z aktualizacją listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych z listy rezerwowej Gmina Ciechanowiec otrzyma dofinansowanie na dwa kolejne zadania.

Pierwsze zadanie dotyczy drogi gminnej w Zadobrzu. W ramach tej inwestycji zaplanowano rozbudowę i przebudowę drogi o łącznej długości 598,30 m z poszerzeniem pasa drogowego do istniejących ogrodzeń.

Kolejną umową podpisaną przez Burmistrza Ciechanowca z wykonawcą firmą „Master” Emil Borys, jest umowa na wykonanie remontu budynku przedszkola w Ciechanowcu.

Zakres prac do wykonania w ramach projektu obejmuje: remont pomieszczeń sal dziennych, remont pomieszczeń sanitarnych, remont korytarzy i klatek schodowych, osadzenie nowych drzwi do projektowanych pomieszczeń, rozprowadzenie nowych instalacji elektrycznych w całym budynku oraz doprowadzenie wody i odbioru ścieków z nowych pomieszczeń sanitarnych.

Burmistrz Ciechanowca, 29 października podpisał umowę z firmą „JAN” Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński z siedzibą w Brykach na realizację dwóch inwestycji.

Pierwsza inwestycja to wykonanie elewacji na budynku dawnej synagogi, druga dotyczy termomodernizacji budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu oraz przeprowadzenie modernizacji oświetlenia wraz z robotami elektrycznymi i wykonaniem instalacji odgromowej..

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, 16 października Burmistrz Ciechanowca podpisał z firmą TFK Roads Jacek Timofiejuk umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe w Ciechanowcu”.

Zakres zadania obejmuje częściowe zagospodarowanie działki nr geod. 2928 w zakresie utwardzenia terenu kostką brukową betonową, budowy placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, skoczni do skoku w dal, placu do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową oraz wymiany części ogrodzenia.

Gazyfikacja miasta Ciechanowiec to jeden z głównych priorytetów dla obecnych władz samorządowych. Z uwagi na wątpliwości i nieznajomość tematu pod względem inwestycyjnym, zorganizowane zostało 9 października spotkanie z mieszkańcami.

Na zaproszenie Burmistrza Ciechanowca w spotkaniu udział wzięli wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podlaskiego Aleksandra Szczudło, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Marian Żołyniak, dyrektor Departamentu Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa Mariusz Konieczny i przewodniczący Rady Miejskiej Marek Karolewski.