13 września zostały odebrane roboty związane z rozbudową dwóch dróg gminnych: ulicy Spółdzielczej i ulicy Armii Krajowej w Ciechanowcu. Łączny koszt obu inwestycji, w tym wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego, wyniósł prawie 5,9 mln złotych, z czego prawie 1,5 mln stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wykonawcą obu zadań była firma Szpańscy Jerzy Jacek Dawid CZYSTOŚĆ Spółka Jawna z Wołomina.

Można już składać wnioski o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej

Dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa Grzegorz Mackiewicz informuje, że można składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości. Wniosek o warunki przyłączenia można przesłać elektronicznie na portalu przyłączeniowym, pocztą albo złożyć bezpośrednio w oddziale OSD.

Konkurs na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu

Burmistrz Ciechanowca ogłasza nieograniczony, jednoetapowy, konkurs studialny na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Zamierzeniem władz miasta jest, by urządzona na nowo strefa wypoczynkowa stała się lokalną atrakcją zarówno w sezonie letnim, jak i dzięki nowemu programowi użytkowemu, przez cały rok. Termin składania prac upływa 30 listopada 2022 r.

Gmina Ciechanowiec otrzymała 27 tys. złotych na wsparcie działań OSP

22 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, wicemarszałek Sebastian Łukaszewicz oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Łukasz Siekierko, przekazali symboliczne czeki na wsparcie działań OSP przedstawicielom samorządów i lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała wsparcie w wysokości 27 tys. złotych. Z przyznanych środków zakupione zostaną między innymi ubrania specjalne i koszarowe, obuwie i węże pożarnicze dla druhów z jednostki OSP Winna-Poświętna.

Umowa na wymianę oświetlenia ulicznego podpisana. Kolejne 238 źródeł światła do wymiany na ledowe

19 sierpnia, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym „EL-M” Marcin Mróz z Kosowa Lackiego, umowę na realizację rzeczową inwestycji pn. „Dostawa i montaż opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Ciechanowiec”.


W ramach zadania zostanie dokończona wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe na terenie Gminy Ciechanowiec.

Laptopy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” rozdane!

1 sierpnia 2022 r. Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki podpisał 17 umów darowizny w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca.