Podpisanie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą

29 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3035/12, obręb Ciechanowiec”.

Budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wiatracznej w Ciechanowcu, w którym zamieszka 36 rodzin, to znaczący krok w rozwoju gminy Ciechanowiec. Budowa bloku jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała dofinansowanie 100 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2023-2024)

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 100 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2023-2024), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na realizację dwuletniego zadania "Biblioteka źródłem inspiracji".

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka, wspólnie z zaangażowanymi partnerami, zrealizuje w okresie dwóch najbliższych lat wiele wydarzeń artystycznych m.in.: warsztaty poetyckie, spotkania autorskie, warsztaty poezji śpiewanej, pikniki plenerowe, warsztaty filmowe, warsztaty z tworzenia komiksów, zajęcia teatralne, spektakle, koncerty.

1 485 900 zł na budowę zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika

18 maja zostały ogłoszone wyniki naboru do Programu budowy przyszkolnych hal OLIMPIA. Podczas pierwszego naboru do Programu, obejmującego budowę hal sportowych na 100-lecie występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich, Minister Sportu i Turystyki podjął decyzję o dofinansowaniu budowy 360 hal kwotą ponad 730 mln złotych.

W gronie pozytywnie zaopiniowanych zadań znalazł się projekt pn. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Ciechanowcu, z dofinansowaniem na kwotę 1 485 900 zł.

Absolutorium Burmistrzowi Ciechanowca z tytułu wykonania budżetu gminy za 2022 rok

17 maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się 53. posiedzenie Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Ciechanowca na początku wotum zaufania, następnie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Radni przed głosowaniem, zapoznali się z Raportem o stanie gminy Ciechanowiec za 2022 rok, ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej.

Niemal 19 mln złotych na przebudowę Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu -umowa z wykonawcą podpisana

17 maja w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu podpisano umowę na wykonanie zadania "Przebudowa Stadionu Miejskiego w Ciechanowcu łącznie z usługami projektowymi - opracowania dokumentacji projektowej na podstawie dotychczasowej dokumentacji projektowej oraz OPZ".

Wartość kontraktu opiewa na kwotę 18 982 849,21 zł. Wykonawcą zadania będzie firma INTERHALL Sp. z o.o. z Katowic.

Podpisanie umowy na dofinansowanie w ramach Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś

8 maja, w Operze i Filharmonii Podlaskiej, podpisane zostały umowy z przedstawicielami samorządów na realizację projektów w ramach „Programu Odnowy Wsi - Kreatywna Wieś”. Umowę w imieniu gminy Ciechanowiec sygnowali Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz Skarbnik Gminy Jadwiga Koc.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni wiejskiej w miejscowości Koce-Schaby oraz zakup i dostawa pojemników do segregacji odpadów".