Burmistrz Ciechanowca ogłasza konsultacje projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023”

 

Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

Konsultacje będą przeprowadzone od 02.06.2023 r. do 22.06.2023 r.

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2023".

 

Konsultacje będą polegały na zgłaszaniu uwag i wyrażaniu opinii do projektu Programu
w formie wypełnienia formularza zgłaszania opinii. Kompletnie wypełniony formularz można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 (biuro podawcze)
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii załączone są do niniejszego ogłoszenia oraz są dostępne bezpośrednio w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1 pok. 11.

 

W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt i które działają na obszarze gminy Ciechanowiec. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Ciechanowiec.

 

 
pobierz

 Załączniki: