Badania ankietowe realizowane w gospodarstwach domowych przez Urząd Statystyczny

W terminie od 15 do 31 lipca 2024 roku realizowane jest badanie Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Zbierane są w nim subiektywne oceny rolników dotyczące aktualnej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 15 do 19 lipca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane przez ankieterów poprzez wywiad telefoniczny.

 

W lipcu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

W gospodarstwach domowych:

  • badanie budżetów gospodarstw domowych
  • badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (1-22.07)
  • kondycja gospodarstw domowych (1-10.07)

 

W gospodarstwach rolnych:

  • ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (15-31.07)

 

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego realizowane są przez ankieterów statystycznych - pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku, poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie.

Każdy ankieter posiada legitymację ze zdjęciem. Jego tożsamość można potwierdzić dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku tel. 85 749 77 44 lub na infolinię statystyczną 22 279 99 99. Weryfikacji tożsamości ankietera można dokonać również przy pomocy aplikacji dostępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

Urząd Statystyczny w Białymstoku