W poniedziałek, 26 kwietnia radni Sejmiku Województwa Podlaskiego podczas sesji podjęli uchwały dotyczące przyznania pomocy dla podlaskich Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

 

Przyznaną kwotę będzie można wydatkować m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe też pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych ratowniczo-gaśniczych).

 

Dzięki takiej pomocy finansowej, udzielanej z budżetu województwa podlaskiego, jednostki OSP będą lepiej przygotowane do swoich zadań, a czas niezbędny do udzielenia pomocy znacznie się skróci.

 

Początkowo w budżecie województwa na 2021 rok zarezerwowano na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla podlaskich jednostek OSP 2 mln złotych. Po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie, komisja oceniająca oferty zarekomendowała zwiększenie tej kwoty. Radni przychylili się do tej sugestii, zwiększając dotacje o 450 tys. złotych. Pozwoli to na wsparcie blisko 300 OSP działających na terenie 110 podlaskich gmin.

.

 

10 tys. złotych z budżetu województwa podlaskiego na wsparcie jednostki OSP w Ciechanowcu