Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu

4 kwietnia odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki SCANIA jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Wojciechowi Sokołowskiemu. Wszystkich przybyłych gości przywitał Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki.

 

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Wojciech Sokołowski, druhny i druhowie OSP i MDP z terenu gminy Ciechanowiec, przedstawiciele OSP Klukowo z Prezesem Sławomirem Dąbrowskim, samorządowcy, proboszczowie ciechanowieckich parafii oraz mieszkańcy. Po poświęceniu przez ks. Tadeusza Kryńskiego Proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu oraz ks. Tomasza Tymińskiego Proboszcza parafii pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu oraz symbolicznym przekazaniu kluczy do pojazdu nastąpiła prezentacja wozu, której dokonał Prezes OSP w Ciechanowcu Marek Klejzerowicz.

 

Całkowity koszt zakupu wozu wyniósł 1 645 248 zł na co złożyły się: dofinansowanie ze środków własnych gminy Ciechanowiec - 844 248 zł, dofinansowanie z Województwa Podlaskiego - 26 000 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 775 000 zł.

 

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowcu, dzięki otrzymanemu dofinansowaniu nabyła fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, marki SCANIA P410 z napędem 6x6. Samochód jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 8 400 litrów i autopompę o wydajności 6500 l/min. Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego wpłynie na wzrost skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych OSP na rzecz ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska. Dofinansowanie ze środków własnych gminy Ciechanowiec, Województwa Podlaskiego, wraz z wsparciem ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to przykład współpracy różnych instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa i gotowości do działań ratowniczych w regionie.

 

Uroczystość była także okazją do przekazania umundurowania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziszewie-Królach.

 

fot. Urząd Miejski w Ciechanowcu