Wiersz i piosenka poetycka - XII edycja regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika, kontynuując wieloletnią tradycję Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, zorganizowała XII edycję regionalnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej.

Impreza miała charakter otwarty, dlatego mogli do niej przystąpić wszyscy chętni i uzdolnieni uczniowie klas siódmych i ósmych. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński, Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki oraz wydawnictwo Macmillan Education.

 

W drodze eliminacji szkolnych do finału zakwalifikowało się 22. uczestników z powiatów wysokomazowieckiego, siemiatyckiego oraz bielskiego; ze szkół w Perlejewie, Rudce, Drohiczynie, Wysokiem Mazowieckiem, Jabłonce Kościelnej, Dąbrowie Wielkiej, Kuleszach Kościelnych, Szepietowie, Grodzisku oraz Ciechanowcu. Przesłuchania na szczeblu rejonowym odbyły się 20 kwietnia.

 

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach - wiersz i piosenka poetycka. Występy młodzieży oceniało profesjonalne jury, w skład którego weszli: Przemysław Lewandowski - anglista, Jakub Szymański - anglista, Urszula Pełszyk - muzyk i Łukasz Kloc - anglista, muzyk. Komisja konkursowa nie miała łatwej pracy, ponieważ występy młodych artystów były na bardzo wysokim poziomie. Zatem nic dziwnego, że wzbudziły ogromny podziw i wielki aplauz wśród publiczności.

 

Laureatami w kategorii wiersz zostali:

 • I miejsce - Julia Sokołowska ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych
 • II miejsce - Mateusz Mioduszewski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościelnej
 • III miejsce - Julia Wróblewska ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

Wyróżnieni:

 • Natalia Sienicka ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 • Szymon Kulesza ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach

 

Laureatami w kategorii piosenka zostali:

 • I miejsce - Wiktoria Traskulewska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 • II miejsce - Amelia Radziszewska ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku
 • III miejsce - Weronika Perkowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

Wyróżnieni:

 • Nadia Kozłowska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu
 • Wiktoria Radziwił ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem
 • Sandra Kosińska ze Szkoły Podstawowej w Perlejewie
 • Karolina Godlewska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu

 

Wszyscy wykonawcy otrzymali wartościowe nagrody, ufundowane przez Starostę Wysokomazowieckiego, Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu oraz Macmillan Education. Optymizmem napawa nas fakt, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, a jego kolejna - już dwunasta edycja - była dla uczniów okazją do zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz talentów recytatorskich i wokalnych w gronie uczestników reprezentujących szkoły z terenu trzech powiatów.

 

Ewa Polak-Niemyjska
Koordynator konkursu

 

fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Ciechanowcu