Po długim okresie oczekiwania Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku.

Rozstrzygnięcie zakończyło się sukcesem, ponieważ Gmina Ciechanowiec otrzymała najwyższą w historii dotację na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej. W ramach pozyskanych środków wybudowane lub przebudowane będą ulice na terenie miasta, a także drogi wiejskie. Wykaz zadań przedstawiają poniżej tabele.

 

Wszyscy od 1 stycznia 2020 r. są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. Zmiany te spowodowała znowelizowana Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane, przy czym następuje oddzielenie materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Ministerstwo Rolnictwa przekonuje, że Tarcza Antykryzysowa obejmuje nie tylko przedsiębiorców, ale i rolników. Co przynosi rolnikom nowelizacja ustawy o COVID-19?

Zwolnienie ze składki KRUS na trzy miesiące, zasiłek opiekuńczy na dzieci, wydłużenie okresu ważności orzeczeń dot. niezdolności do pracy, pokrycie przez państwa składek ZUS osób zatrudnionych przez rolnika czy dofinansowanie zatrudnienia - takie rozwiązania w stosunku do rolników zaproponowano w Tarczy Antykryzysowej.

Tarcza Antykryzysowa to pakiet rozwiązań, który pomoże polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Informacje o wszystkich narzędziach, jakie oferuje Tarcza i sposobach wnioskowania o pomoc, znaleźć można na uruchomionej stronie internetowej: www.gov.pl/TarczaAntykryzysowa.

Na stronie można znaleźć komplet informacji o Tarczy Antykryzysowej, w tym o rozwiązaniach, za które odpowiadają instytucje publiczne i agencje. Witryna również przekierowuje na strony, na których można złożyć elektroniczny wniosek w danej sprawie.

142 mln zł to wartość pierwszej części wsparcia dla podlaskich firm w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

72 mln z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw. Pierwszą część Podlaskiego Pakietu Gospodarczego, przygotowanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego przedstawił w czwartek (2.04) marszałek Artur Kosicki.

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2.

Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie wskazują na przenoszenie wirusów poprzez żywność.