35 tys. zł z programu Aktywna tablica. Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Łempicach

7 sierpnia w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Burmistrz Ciechanowca Eugeniusz Święcki zawarł umowę z Podlaskim Kuratorem Oświaty Beatą Pietruszką na realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Łączna wartość zadania to 43 750 zł, z czego 35 000 zł pochodzi z dofinansowania, zaś 8 750 zł to środki własne gminy Ciechanowiec.

Wnioski o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych.

Burmistrz Ciechanowca informuje, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy składa się za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej.

W aplikacji można już tworzyć nowe wnioski, zapisywać je i edytować. Podpisywanie i wysyłanie wniosków będzie możliwe od 20 września. W Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu można skorzystać z pomocy pracownika w wypełnianiu wniosków w aplikacji w 2023 r. Umawiać się należy telefonicznie nr tel. 86 277 11 45 w godzinach pracy urzędu.

Kąpielisko nad zalewem w Ciechanowcu nabrało nowego blasku

Kąpielisko nad zalewem w Ciechanowcu nabrało nowego blasku, zakończyły się prace budowlane nad rozbudową terenu tzw. Wyspy.

Głównym zamierzeniem robót było stworzenie miejsca do rekreacji, w sąsiedztwie funkcjonującej plaży miejskiej na terenie niezagospodarowanym, tworząc miejsce do wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów przebywających na terenie naszej gminy.

Duże zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Ciechanowiec Programem Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze cieszy się wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba składanych wniosków. Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. 

To program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oferujący dotację na wymianę źródła ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Rządowy Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Podpisanie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą

29 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się podpisanie umowy na wykonanie zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 3035/12, obręb Ciechanowiec”.

Budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wiatracznej w Ciechanowcu, w którym zamieszka 36 rodzin, to znaczący krok w rozwoju gminy Ciechanowiec. Budowa bloku jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała dofinansowanie 100 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2023-2024)

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowcu otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 100 000 zł w ramach konkursu BLISKO (2023-2024), stanowiącego element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 na realizację dwuletniego zadania "Biblioteka źródłem inspiracji".

Dzięki pozyskanym środkom biblioteka, wspólnie z zaangażowanymi partnerami, zrealizuje w okresie dwóch najbliższych lat wiele wydarzeń artystycznych m.in.: warsztaty poetyckie, spotkania autorskie, warsztaty poezji śpiewanej, pikniki plenerowe, warsztaty filmowe, warsztaty z tworzenia komiksów, zajęcia teatralne, spektakle, koncerty.