Gmina Ciechanowiec liderem powiatu wysokomazowieckiego w Programie Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze cieszy się wśród mieszkańców Gminy Ciechanowiec coraz większą popularnością, a świadczy o tym liczba składanych wniosków.

Z danych otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku wynika, że według stanu na koniec 2022 roku, mieszkańcy Gminy są najchętniej korzystającymi z Programu Czyste Powietrze w powiecie wysokomazowieckim.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Ciechanowiec w 2023 rok

Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE Sp. z o. o. zajmujące się gospodarką odpadami na terenie Gminy Ciechanowiec, przedstawia harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2023 rok.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na dawnym składowisku w Nowodworach, jest otwarty dla mieszkańców gminy Ciechanowiec w każdy poniedziałek, po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu godziny otwarcia z prezesem Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE tel. 501 721 100

Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu

29 sierpnia 2022 r. został ogłoszony konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Aquaparku w Ciechanowcu. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięski Zespół Projektowy, który otrzyma nagrodę 10 tys. złotych.

Celem konkursu było uzyskanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która dla przyszłego projektanta terenu stanowić będzie główną wytyczną architektoniczną do opracowania projektu nowego zagospodarowania terenu dawnego ośrodka wypoczynkowego.

Zakończenie przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu

12 grudnia odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji przebudowy zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Ciechanowcu, która rozpoczęła się na początku 2022 roku. 

W ramach inwestycji wyremontowano wszystkie piętra, zaadaptowano nieużytkowane dotąd poddasze, wykonano na nowo wszystkie instalacje oraz klimatyzację pomieszczeń i wyposażono budynek.

Odbiór końcowy zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”

6 grudnia 2022 r. odbył się odbiór końcowy prac wykonanych w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ciechanowiec”.

Zamówienie obejmowało kompleksowe wykonanie prac polegających na budowie linii oświetlenia drogowego w następujących lokalizacjach: ul. Świerkowa, ul. Czyżewska (odcinek boczny), Radziszewo-Króle (droga gminna) i Radziszewo-Króle (droga powiatowa).

Pół miliona złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie Ciechanowca

Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie miasta Ciechanowiec”.

Kwota przyznanego dofinansowania UE wynosi 424 957,50 zł. Całkowity koszt projektu to 499 950 zł.