Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym TVP Info.

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 15-24 lat i polega na przygotowaniu krótkiego (max 2-minutowego) filmu promocyjnego pod hasłem ,,Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”. W materiale należy przedstawić własną wizję tego, jak rolnik może zapewnić sobie, a także swojemu otoczeniu bezpieczne i zdrowe środowisko pracy i życia oraz osiągnąć poczucie szeroko rozumianego dobrostanu.

 

Regulamin i wszelkie niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej
Kasy: https://www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero/

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

027